HomeBarbarenPagina 111

JPEG (Deze pagina), 750.87 KB

TIFF (Deze pagina), 5.35 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

109 j
i
­ Een heel eind verder achterwaarts vindt men achter de i
2 Duitsche linies op een zanderig stuk land de sporen terug, ä
, waar de artillerie was ingegraven en opgesteld. Vandaar uit j
s hebben de bulderende vuurmonden donderende woorden
1 van troost en ondersteuning aan de strijdmakkers toegeroepen. X
r Nog verder achterwaarts, in een lage zandheuvelke­
ten vinden wij een rij ruime, ingegraven verblijfplaatsen
H voor de reserve­troepen. In het kreupelbosch daarachter j
r1 gelegen, zien wij een groote badinrichting, een keurig _ g
l- ,,Luis leum", waar de soldaten na het gevecht weldadige ï
is baden konden nemen, terwijl hunne uniformen en onder-
1- kleederen van ongedierte werden gereinigd. Alles getuigt van §
den doorgevoerden wil om zindelijkheid te betrachten. _g
11 Hier, waar de donder van den strijd dag en nacht heeft Q
D- gewoed en de levensader heeft geklopt en is leeggebloed, §
.n is nu alles stil en verlaten. De mannen, die hier streden
in en tenslotte de zege behaalden, strijden nu op een nieuw i
zh front, zien daar dezelfde aangrijpende tooneelen, leven daar f
H- hetzelfde vernielende leven. Nieuwe gapende wonden worden
en geslagen. Graven en nieuwe graven worden gedolven. -­­­ i
Over de gansche levenlooze omgeving breidt zich een ‘
m drukkende sluier uit van troostelooze verlatenheid. De doode
an heide ligt als onder een spookaohtig licht van zonsverduis­ ,j
iiê tering. Zoover het menschelijk oog reikt, valt er geen be- l
HJ wegend, levend wezen te bespeuren. Gelijk een doode op
gê een baar ligt deze heide stom en stil ; tusschen de platgeschoten
od boomen en struiken is zelfs niet het getjilp van een vogel
en hoorbaar. g
te Zelfs raven en kraaien zijn verder naar het Oosten getrokken, l
en naar nieuwe offerplaatsen van Eden oorlog.
te
LBS - .
>n­ " .
uit ‘
els.
;en
en
Jet ‘
Jor '
ren ·