HomeBarbarenPagina 11

JPEG (Deze pagina), 877.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.19 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

. 9
men bedenkt, dat de uithongeringsoorlog, waaraan de Oen-
trale mogendheden blootstaan, ook daar paal en perk stelt
aan de hulpverleening.
` Op een vroegen morgen, dicht bij de Russische grens,
werd ik wakker door een allesoverstemmend lawaai, hetgeen ‘
ik in mijn slaap voor een zwaar orgelgeluid hield. Voor-
Q zichtig stond ik op, teneinde mijn reisgenoot, een jongen
· luitenant van de kurassiers, die van verlof terugkeerde naar
j _ het front, niet wakker te maken, liep den wandelgang uit
l en liet een raampje zakken. Wij reden juist een groot station
{ · binnen. Daar buiten stonden op andere sporen lange troepen-
J s treinen, volgeladen met infanterie, op weg naar het Oosten.
Het lange perron en alle bordessen der spoorrijtuigen stonden
vol met soldaten, die allen met bloemen waren getooid;
en uit alle portierraampjes staken hoofden van soldaten naar
. buiten. Indrukwekkend daverde het lied: Deutschland,
s Deutschland über alles, onder de gewelfde kap van het
station. De reusachtige slanke ijzeren pijlers stonden zwart
· in het eerste spaarzame licht van den schemerenden morgen.
` Daarbuiten, op het in nachtelijken nevel gehulde rangeer-
terrein, brandden electrische lampen met violet licht, dat
herinnerde aan vlammende vreugdetoortsen. Het geweldige,
jubelende koor van duizenden veldgrijze strijders rondom
i ons, maakte een diepen indruk van onoverwinnelijke kracht,
getuigde van een vaderlandsliefde, waarvoor geen daad en
geen opoffering te groot is. `
Mijn trein reed door; ik stond echter nog langen tijd `
‘ ontroerd bij het raam en luisterde naar de laatste wegster­
vende coupletten van dit aangrijpende lied, dat men van
duizenden Duitsche soldaten moet hooren, om de betoove·
‘_ rende macht`, die er van uitgaat, goed te begrijpen. Hier, op
lj de grens van het ommetelijke vijandelijke land, hier voelt
t l, men, dat men niet luider mag spreken.
De trein rolt des avonds laat het grensstation Alexandrowo
binnen en stopt. .
, ,,Allen uitstappen."
· Ik spring uit de coupé, om mij heen stroomt een menigte van
_ ll met verlof gaande officieren en soldaten uit de waggons naar
jl de eindelooze, gepleisterde gangen. Plotseling blijft de men- g