HomeBarbarenPagina 106

JPEG (Deze pagina), 937.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.32 MB

PDF (Volledig document), 95.94 MB

« ~ iw!
s ‘»r
ij it ‘ M
i s zij van een vroegeren weg. Het heeft meer van mensche-
l j jj lijke ellende en lijdensuren gezien, dan de meeste kerkhof-
jl gt kruisen. Ongeveer op manshoogte draagt het een plaat van
jj zink, met de Madonna en het Christuskind in kleurendruk erop
ty weergegeven. En hoe zonderling, er is zelfs geen spoor van
jj ïogïeäs te zieni opMheä verèguàdedschild, dat de heilige gelaats­
j j re en van e oe er 0 s raagt.
‘ Maandenlang heeft Zij met het Kind op den arm over
tf jj tï de heide toegezien, hoe de storm van kogels van den morgen
tot den avond huilde, hoe stervenskreten, gebeden en vloeken
l - der nachtelijke aanvallen overstemd werden door gillende
jl ; ,,Hoera’s", en knetterend snelvuur knalde der verdedigende
j g j ipfaäiäterie. Hät thek rondom den voet van het kruis is aan l
j j ;_ . s u en gesc o en.
jï ï Om het geheel heen kronkelt zich een diepe loopgraaf.
ji j Ginds heeft een Duitsche luisterpost zijn moeilijke, voor-
i j , § uitgeschoven stelling gehad. Daarvoor ligt een kronkelende
dichte äieg van prikkeldraadpalen met stekende doornen l
Q i j omwon en.
ti Hier hebben de geweerschoten van den luisterpost geknald
i, en heeft de Russische kogelregen zijn vibreerende, luid-
_ klinkendediederen gezongen tegen de gedeukte Duitsche
t pantsersehilden. Qndere alle omstandigheden is het kruis,
,;j; · ïl dat een voortreffelijk mikpunt had geboden voor de Russi-
l sche artilleräe­ enbhandgranaten, onbeschadigd blijven staan,
l i als troosten sym ool voor de lijdende menschheid. Misschien
‘ ï hebben de Duitsche soldaten, die hier zoo langen tijd stand
ê · hebben gehouden aan de spits van den golfbreker, er troost
bij gevonden, dat het zinnebeeld van de eeuwigheid en
van hun geloof 1n hun. midden overeind bleef staan,terw1jl
· zij streden, leden en stierven voor hun vaderland. Evenals
Ql j j de eerste Christenen, die het symbool van hun geloof vast-
til t? hielden, terwijl de wilde dieren in de van bloed druipende
ar%1a’s läan het ouge Roiäne rondwaarden naar hun prooi. V
gg, e so aten van ezen uisterpost moeten in een hel van l
’ï vuur en dood hebben gelegen. De grond er rondom is op-
t gewoeld en doorploegd door projectielen, opengereten door
diepe granaatkuilen. De springende granaten slingerden de
, aarde hoog in de luchtin dikke wolken, als hooge golven j
van opgestuwde branding, welke 111 wit schuim over on-
zichtbare rotsbanken krullen en te pletter slaan. i
j j Meer achterwaarts ligt de eerste Duitsche loopgraafiinie

en