HomeVoorheen en thansPagina 72

JPEG (Deze pagina), 639.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

,.1 I P
J
Bij den Uitgever dezes is mede verschenen:
ë
P. Harting, DE STRIJD DES LEVENS. Rede,
J uitgesproken bij de opening zijner lessen op 26 Sep- I
I tember 187o.
Prqiv f o.2 5.
D1'. Dï0SCOI'ïdBS, (Prof Dr. Harting.) Anno 2070.
EEN BLIK IN DE TOEKOMST, _3e druk.
ii:
Pwyk j o.7o.
Deze profetie op zoo geestige als wetenschappelijke
ig] wijze geschreven, Werd bereids door bevoegde hemden in
. het Engelsch en Duitsch vertaald;
` Dr. P. Harting, WETENSCIJIAP EN GELOOF. Een
Ui ’i ernstig woord tot zijne leerlingen gesproken op 25 en
E 26 September 1876. Met een naschrift.
/ Prgàk f o.6o. 7
Wil;
iw E
__.--.___. T
il i
Fw .
il .
I # i
,q)` _ .

in .