HomeVoorheen en thansPagina 68

JPEG (Deze pagina), 595.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

ll

i ,1
g 66
iii!
Met een waarlijk bewonderingswaardigen, voortvarenden
ijver heeft Amsterdam zijne universiteit tot stand gebracht.
ä Talrijke professoren zijn daaraan benoemd, en het spreekt
Q l` .
R fe van zelf dat deze niet de dupes mogen worden van een
onberaden amendement in de aanhangige wet op het
ii hooger onderwijs gebracht.
l,ä , Ik geef den moed dan ook nog geenszins op, dat,
indien men slechts eenmaal het onhoudbare van den
ijf tegenwoordigen toestand ten volle heeft ingezien, men bij
eenige welwillendheid van alle zijden, nog eene oplossing
, zal vinden, waardoor de belangen van Amsterdam, van
‘ de drie rijks­universiteiten en van het geheele vaderland
zullen gebaat worden.
Daarom eindig ik met den wensch dat , wanneer een- `
» ,6 maal, over nog eens vijftig jaren, een oud Utrechtsch
p jj student eenen terugblik slaat op den tijd, dien wij thans
* beleven, hij het goede einde van een strijd moge ver-
melden, die voor het geheel universitair onderwijs in
ons vaderland verderfelijk dreigt te worden.


,f à- .
ï‘. E
nl
fi
lt
jii ii
Sla


zy ·
' .
1 I,
l
i;
I ! V
hi, r
i=l

áilll i