HomeVoorheen en thansPagina 36

JPEG (Deze pagina), 744.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 51.56 MB

jl i . ~
e
V
si
gevecht, waarin bloed stroomde en verscheidene studenten l
erg mishandeld Werden. J
Q Natuurlijk verxvekte dit voorval algemeene verontvvaar-
ii. diging, zooxvel bij professoren als bij studenten. Corps- ?
ij vergadering op corpsvergadering, senaatsvergadering op
. senaatsvergadering werden belegd. Er moest op de eene
E of andere wijze satisfactie voor den verraderlijken aanval
worden gegeven. Daaromtrent Waren allen het eens. Maar
g hoe? Door een aanklacht bij den rechter? Hier stuitte
E · men. Er waren personen in de zaak betrokken, die men niet
gaarne voor het hoofd stootte. Eindelijk nam de prorector
I. Hsmnoa, die toen algemeen voor een wijs en voorzichtig D
l man te boek stond, op zich de zaak tot een goed einde i
Q te brengen. Hoe hij dit deed acht ik mij niet geroepen t
j · hier te verhalen. "vVerkelijk werd de zaak gesust, maar ii
op eene wijze, die bij de studenten eene zeer begrijpelijke,
~¢ , _ langdurige verbittering achterliet.
gl ' Deze week echter geheel voor een ander gevoel, toen
in September 18 go de Zuid-Nederlandsche opstand uit-
lj barstte. Men kan zich bezwaarlijk in onzen tijd eene
juiste voorstelling vormen van de algemeene verontwaar-
, diging, die het bericht van het Brusselsehe oproer in
` Noord-Nederland verwekte. Eenige jaren later dachten
nl velen anders, maar op dit tijdstip was Willem I de aan- l ·­
Y E gebeden vorst, om wiens troon zich allen moesten scharen
. die het wel met het vaderland meenden en een hart in
" ` het lijf hadden. Vrijwilligenkorpsen richtten zich op,
{ en daaronder waren die der studenten aan de drie akade-
· miën het eerst gereed. Het was in het begin van den
l F nieuwen cursus, maar aan collegie houden werd niet meer l
Z gedacht. Cedmzá fogac azwzziv. Na dag aan dag gehouden j
;· wapenoefeningen, trok in de eerste dagen van November r
een jagerkorps waarvan 254 studenten, d. i. ruim de
helft van het geheel getal dat toen te Utrecht studeerde,
s
I