HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 74

JPEG (Deze pagina), 764.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

P
j i
`_ j 56
zijne Nouvermx earais de Poliiique el de Plzlilesophie
. schrijft: »La guerre réunit dans un seul mot toutes L ‘
les horreurs et tous les maux de l’humanité. Presque
toujours c'était passions contre passions, intérêts contre
. interêts, hesoins contre besoins, qui sont entres en liee
i i et en lutte." -­ _Wij Nederlanders zien in onze oude
; Jaarboeken bij non, vm METEREN en HOOFT,h€l, stand-
i beeld van den Hertog van ALVA te Antwerpen opgerigt,
j de hoofden en lijken van zijne slagtoffers met den voet
tredende. ANo1L1,oN heeft voor de Helden der verove­ "
v rings-Politiek, een soortgelijk voetstuk bedacht. »Quel
i affreux, mais quel immense piedeslal, roept hij uil., l)
2 olïrirait la statue ou la stature des héros, si l’on plaçait
ehaoun d’eux sur les caclcwres enmsses des vietimes de
jf ` ses exploits, et de ses vietoires." - Waarsehünlijk dach _;
Qi de edeldenkende rnnnnrtik w11,LEM IV, de oudere broe­
der van den tegenwoordigen Keizer en Koning, dezelfde Y
welwillende Vorst, die in 1842 door ROCIIUSSEN in i
de Luxemburgsehe quaestie tot verzoenende toegeeflijk-
heid was bewogen, aan die uitspraak van zijn Leer-
meester, toen hij in 1849 de hem uit Frankfort aange-
boden keizerlijke waardigheid, voor een bloedbad met
, Oostenrijk beducht, hoe eervol en verleidelijk het lokaas
jv mogt zijn, standvastig afwees; en nogmaals in 1857 2
{ herdacht hij de lessen van ANo1LLoN, toen hij weder
. den oorlog met het kleine Zwitserland sohuwende,
ii vrijwillig en onbaatzuehtig zijn regt op Neufchátel, ter
· liel`de des Vredes, liet varen. ­- Zou het derhalve wel
in zoo geheel ongeloofelijk moeten voorkomen, dat indien
ij een Vorst, die voor zgn krijgsroem meer dan genoeg
p W heeft gedaan, op de nog meer verheven roeping van _ *
" Bevrediger van Europa wierd gewezen, dat die andere
1) r. i. as neen.
tl l ,,