HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 64

JPEG (Deze pagina), 761.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

é' ` Y --- - -- r
l
é
_ 3
46 I
te stillen? - wat hiervan zgn moge, volgens NEWMAN
I zijn de twee krggshallige Autokraten, welke hg bedoelt, F
A »tous deux disposes ai embrottiller les alïaires en Orient." Y
·, Zou dit zoo geheel uit de lucht gegrepen zgn? of waar- {
om is eenige jaren geleden, de Prins KARL v. IIOHEN­ t
Q ZOLLERN eensklaps in Roumanie komen vallen? En heeft j
I men ooit gezien, dat als het Oosten ol` de taaie vzieke l
il lïlïiïln, als Konstantinopel maar uit de verte bedreigd
wordt, het Westen de dingen die daar komen zouden,
i rustig en lgdelgk blgft aanzien? - lleelt men zich wel
eens afgevraagd, ol' wij - ik bedoel de Regering te
’s llage, met Engeland en Rusland , of met een van heide I
nog altgd op den voet van zulke innige welwillendheid I
staan, dat of de een ol` de ander in tgd van nood, voor ik
ons in de bres zou springen? ls er in de verhouding
niet geweldig veel veranderd, sedert VVELLINGTON, ln-
speeteur-generaal der Vestingen van het Zuiderlrontier, -_
Prins van Waterloo werd? sedert het huwelgk van den '
Prins van onAN,1E,` lat.er VVILLEM II, met de Grootvorstin
ANNA PAULO\'NA`? lloe staan wg met Rusland, na den in · ’ .
1863 gepleegden /Lttter van de wel/mesie van ons Kabinet _° _
aan de napoleontisehe nota van Drouyn de l’Httys, betrek-
kelgk Polen ‘Z Als de Alleenheerseher der Russen inder-
K daad bg zgn togt naar Londen, de reis over Brussel, en K w ‘
misschien wel over Vlissmgezz mogt nemen, maar met J
over de Residentie van den Koning der Nederlanden, die
i toch even als Keizer ALEXANDER II, de kleinzoon is van _
· denzelfden PAUL I, zou dit van warme genegenheid `
§ tusschen die bloedverwanten getuigen? Zou de afreize . E
op 11 Mei, juist daags voor het jubilé van ’s Konings '
regering, niet al zeer zonderling gekozen moeten voor-
,4 komen, maanden te voren bepaald I)? Heeft men die X
_AIj"Id”eIKeigr gaf een blijk van zijne welwillende gezindheid door zijn reis- 'l
plan te nijzigen, en Willem III te Ainsterdani te bezoeken L
54
Ei l