HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 757.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

iv
35 E
even goed helpen en te stade komen als den Zwitsers,
q, den Belgen en den Luxemburgers`? Fraage vergelijking
in waarheid voor eene Zee- en koloniale Mogendheid als
Nederland, die in Azie bovenal heersehappg voert over
een onmetelijk, wel bevolkt en van de grootste schatten
A ` overvloegend Rijk. Wri kunnen ons zelf gelük voorheen
l meermalen, vrgwillig neittmdl verklaren, maar ons, het
In T
oude, eeuwen heugende Nederland door anderen te laten
l` neutraliseren, ware het niet hetzelfde als ons voor goed
V dood te verklaren, en van de Wereldkaart. te schrappen?
i En onder wiens hoede en bescherming zouden wij ons
I stellen? - Van Engeland, eeuwen lang onze wangunstige
mededingster, schoon het ons zell' den eehten Grondlegger
l van de Britsclie constitutionele Monarchie, de door den
i Bevrgder VVILLEM III gewaarborgde burgerlijke en gods-
dienstige vrgheid verschuldigd is, van Pruissen, welks
T Keurvorsten en latere Koningen in onze soldg hebben ge-
staan, onder rnnnnmic HENDRIK, onder WILLEM III of
_ onder JAN VVILLEM Fmso hunne sporen hebben verdiend,
en hier t.e velde de krggskunde geleerd; van Oostenrijk,
g voor welks zaak van 1702-1713, en nog eens van
1741-1748 onze strüdkraehten en onze millioenen werden
I verspild, van Frankrrik, aan welks kluisters wg ons in
1813 met geweld, na de liatelgkste vernedering en uit-
mergeling, hebben ontwrongen; van Italië welligt, dat
X! door de sluwheid en eerzucht van GAS/oUR, gelgk door
het zwaard van den avontuurlijken GARIBALDI, naauwlgks
;l tien jaren geleden onder de groote magten van Europa
l plaats genomen heeft, en in de Ilertogen van Savoye, Voor-
l zaten van den Re galomtuomo de zeer weinig te vertrouwen
V gunstelingen van WILLEM III en van den Baadpensionaris
- HEINSIUS, maar tussehentijds ook van LODEVVIJK XIV
heeft aan te wijzen, gewoonlijk door scherpziende
{ eigenbaat bestuurd en voor geen verraad terugdeinzende;
3%
ll