HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 717.16 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

jl
M 'Iv
t 34
" Nederlands havens, rivieren en kanalen Duitsehlands een-
heids Overheersclier in den schoot moeten vallen, indien *
-' die voorheen zoo wakkere, maar thans zoo ingetuilde
Batavicreu niet uit. hun sluiiner willen ontwaken en de
_ spreuk aannemen: help ii zelvert eerst, en dim zult gij
geholpen ioorcleit; dan zult bondgcnootcn krijgen, niet `
pour vos bemin; yeux, maar uit eigenbelang en nijdassig­
[ heid tegenover die snorkende alvraten. llet zal ten minste §’
A aan mg ­ het is altijd de Generaal die spreekt,zoo zoet-
sappigen pcnnenlikker, niet liggen indien ze niet wakker v
geschud worden die llaauwc en slappe jongens, wel te
verstaan, die llatavieren-jongens. Maar waar en waarachtig l
laat het niet in eens worden een /oi/E aeeompli, dat hebt
{ gij in 1:530 ondervonden; want dan is Nederland niet j
* meer, en onze schoone Stalkaart (de vroegere Chef van {
j den Algemeenen Staf van het Leger wist wie die kaart
tp . had gemaakt), is ook niet meer de kaart van een vrij Volk." l) T
, i Maar indien een Proteetorettl bij wege van Coalitie of l
i van een Verbond der allernaauwste aansluiting, (Schittz
ij u. Trzttz B·iimliz·isz) zoo als hiervoren werd aangetoond,
van eene inlgving al weinig zou verschillen, en nu en lf
j dan voor een schünbaar onafhankelijk Volk nog grievender
[ i en drukkender kan zijn, - men denke aan de Bataalsehe ç
j i Republiek in de gedwongen verhouding tot Frankrijk van lj
'f 1795-1806, en aan het Koningsehap van LODE WIJK tot 1810,
I toen Holland in 23 soorten van Belastingen, 3 maal meer dan ,l
het Fransche Keizerrijk zell`, moest opbrengen 2), kon dan
4 welligt die al meer en meer in zwanggeraakte internationale l
‘ omijcligwerklaring der Staten (iietttrctlisetioii) ons niet l
1) Losse gezleciitevz l¤t@ stuk bl. 32 (Amersfoort 1866).
2) Rapport van eHAMPAoNY, Hertog van Cadore 9 Julij 1810. {
ll
` l