HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 51

JPEG (Deze pagina), 707.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

33
Vlaanderen op de Spanjaarden veroverd, die toen nog in
_. het bezit. van Atrecht (Arms), hadden gesnoefd: l).
1 >>Quand les Français prendront Arms,
Les souris mangeront les rat.s ;" cerlang door den vijand,
meester van Arms geworden, beantwoord met:
»Quand les Français remclront Arras
. Les souris mangeront les rats."
J, En dat het inderdaad, wilde men niet eenmaal in plaats
Y van 100 millioen zooals in 1795, genoodzaakt worden,
‘ aan de Fransehen een millictrcl te betalen (let wel, dit
h werd in 1806 geschreven) zoo zij ons ten gevolge der
gebrekkige Kustverdediging, over zee aanvielen 2), of
wel zoo men niet wilde het land bij Pruissen zien inltjven,
hoog tgd ·werd, handen aan het werk te slaan. Mogt die
raad S jaar geleden, inmiddels bij de Volksvertegenwoor-
diging en de elkander verdringende Kabinetten meer ge-
'•' hoor hebben gevonden! Maar nog is het niet te laat, vom -
ik spreek niet zelf, maar laat den grijzen Generaal het
woord, »om de trawanten van een onbeseboften. een
anti-Volkenregtelgken en een monster-politiek voerenden
Staat. of Gouvernement af te wüzen. Want dat Nederland
is hun wat meer waard dan zulk een brok in llolstein
of Sleeswgk, of wel Boheme enz. enz. Voor hen die eene
behoefte hebben om eene groote Zeemogendheid te zgn, '
" ten einde hunne zoo groote industrie en productie een
uitweg te geven: welke industrie, goedkooper werkende
dan de Engelsche en zelfs de Fransche, die ook gewis te
1 gronde zou rigten. De Geschiedenis van de toekomst -
zoo vervolgt het voormalig Lid van het Comité van De-
fensie en gewezen Minister van Oorlog, de Geschiedenis g
* van de toekomst griffelt dan ook op bare tafelen, dat
1) Losse gedachten (2e stuk) bl. 27 volg.
2) Losse yedacktzm (Be gedeelte) bl. 28. ·
3
1%
te