HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 759.06 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

7
32
‘ togenboseh Generaal VERMASEN, met moeite kon onder-
_ teekenen. Zulke tijden moet men beleefd hebben, om ··
Y het voor en tegen der vestingen wat meerproefondervin­ ,
delük te waardeeren; in tgd van vrede ter bewoning
wat minder genoegelijk, in tgd van oorlog daarentegen A,
i doorgaans voor veel overlast bewaard, waarvan de huis-
% lieden ten platten lande te lüden hebben; - bombarde- ‘
menten zijn niet steeds aan de orde, of zoo gruwzaam
als in deze fijn beschaafde en verlichte jaren van 1870
’ en 1871. - Een oud krügsman, die den veldtogt naar _
Rusland had medegemaakt en dus veel van nabü gezien, ,
een nog altgd wakker, frisch en helder griisaard van hoog
I militaire waardigheid, hier te Utrecht wel bekend, die in Q
Losse gedachten over ’s Lands teeerbaarlzeid eerst als
Fhomme gris, naderhand als Hzomme blame, met onbe-
‘ wimpelde Hollandsche cordaatheid den schat zijner onder-
i vinding vóór en na 1866 ten beste heeft gegeven,en die °
' maar al te zeer vreesde dat de Staten-Generaalbij voortdu-
· ring den weg bewandelende, sints lang door hen ingeslagen,
het Vaderland, zoo als hij zelf zich uitdrukt, mi ltïtlhm-
· noversc/t, Hessiseh cum suis, onvoorbereicl den veelvrate­
p rigen Pruis in handen zouden spelen", liet het in zgno
_[ krachtige Vertoogen niet aan gronden ontbreken, om ons
bij trjds de oogen te openen. Wat hg aangaande de positie W
V « van Nymegen, de positie van de Willemstctcl, de positie
1 ' van Amsterdam en de kustverdediging meer in’t bijzonder
V ontwikkeld heel`t, was vermoedelrik niet aan al die 65 1
sloopers in de Tweede Kamer in het beslissend oogenblik, `
klaar genoeg voor den geest. Hr] herinnert, dat zoo men
r de vestingen dacht te behouden, zoo als hg zelf niet
` ophield in te scherpen, al klagende dat men vóór 1866 _'
reeds al te veel sterkten geslecht had, men die dan ook
behoorde wèl te onderhouden en in staat van defensie
, te stellen; want anders zou het gaan als met Fransch
. L ex