HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 736.78 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

Zo
. ses villes de Lorraine et de Flandrc arretérent les Autri­ A
ehiens et les Prussiens au déhut d'une guerre qui mona-
a çait notre indépendanee nationale. - Lo systeme de
` cléiense de nos frontiéres n’était pas l’oeuvre du hazard t
. ou du caprice; il avait été eréé par l’expérienee de deux J
siécles et le génie de nos plus grands hommes de guerre.
x · Sans nos frontiéres de Flandre et d’Alsace, qui donné- L
rent il VILLARS le temps de préparer son triomphe de [
Denain, comment nous serions­nous relevés de Ramillies E
et de Malplaquet?" Dit alles wordt dáanaangemerkt `
door ALLENT, klinkt dezen of genen misschien wat ouder-
wetsch; welnu, zegt hg, zie hier wat van verscher dag-
toekoning, uit de eigen ondervinding van NAPOLEON: l
»le ronquérant de l’Egj·pte alla briser sa fortune contre
les murailles de St. Jean d’Acre, le eonquérant de l`Espagne e
contre eelles de Cadix; Landis que chaque pierre de
Saragosse coutait la vie à un de nos soldats: »Les places er
fortes, dit MONTECUCULI, sont les ancres sacrées qui san- .
vent les lEtats." - Groningen en Koevorden zouden het
ook kunnen getuigen, maar wij zgn immers onze Voor~
· ouders lang voorbg gestreefd, en ook zelfs de Generaal
OARNOT en de Pruissisohe krijgskundigen, die nog heden T
_ ( hunne eigen vestingen en die van het Duitsche Rijk op
A zware kosten niet enkel onderhouden maar krachtens de
Z Grondwet, 1) onal`gebroken nog meer uitbreiden en verster­ Y
( ken , 2) die allen halen nietbg onze onvergelgkelgke speciale 5
1 teiten! Volle vier jaren geleden, zgn al die waarheden van i.
OARNOT, ontleend aan zijn door alle Ingenieurs hoogge­ ’
waardeerd onderzoek: »Est-il amntagettx au Roi de France J
. l l) Veryêzssang des Deniscnen Reicás, Art. 8, 65, ,,das Recht Fesfangen ‘
anzaZe_qen", 16 April 1871. *1
2) 31 Vestingen; 12 van de eerste, 12 van de tweede, en 7 van de li
derde klasse. Verg. La Prnsse et Za France devant Z’]ü.s·t0ire. Essai sur J
Ze.; consequences de Za guerre. (1875) 11.427 (Paris, Amsterclam-N00rdendo1·p)_