HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 45

JPEG (Deze pagina), 753.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

27
G lloe anders had DUMOURIEZ er in kunnen slagen, na
den veldslag bij Jemmapes, in een ommezien geheel
P Zuid-Nederland te veroveren, en eerlang zelfs het grond-
gebied der Republiek te betreden? Wij tellen in de
Tweede Kamer enkele mannen, sints eenige jaren door
de pers als militaire specialiteiten gevierd en opge-
vijzeld. Aan die deskundigen zullen toch wel niet de
Gedenkschriften van den beroemden verdediger van Ant-
werpen in 1814, van den Generaal CARNOT onbekend
" zijn gebleven 1). Keizer JosE1¤r1 ll en zijn Kanselier eerst
Graaf, later Prins v. KAUNITZ zich inbeeldende dat het
huwelgk van MARIE Anroinmrria met Lonnwvk XVI,
de in 1756 gesloten Alliantie tusschen Oostenrijk en
Frankrijk voor altijd en onverbrekelgk had bezegeld,
j maakten van de ongelegenheid der `Nederlandsche Repu-
bliek met Groot-Britannië in oorlog, in 1782 onedelmoe­
** dig misbruik om op de ontruiming van de vestingen der
Barriere door onze krggsmagt aan te dringen, en na dit
trots de tegenspraak van den Graaf v. wnssimann, dat
j hij tot daartoe in zgn eenvoud altgd gemeend had »qtte
les Trctites émiem quelqtte chose", van de toenmalige
zwakke en beginsellooze Politiek te ’s Hage verkregen te
[ hebben, of dit te hebben doorgezet, wel berekenende
i dat wij weinig geneigd zouden zgn, te dier zake een
T nieuwen krijg op onze schouderen te laden, werden die
; sterkten op ’s Keizers last geslecht. »Qu’arriva­t­il? vraagt
1 men in de Gedenkschriften van den Generaal cnnnotr. -
i >>Ge pays n’offrit point d’obstacle à notre invasion; en 92 une
E campagne suffit pour le conquérir; tandis que la France,
i avant heureusement résisté ct cet im.prttcZent example,
It Vestungcn in deu Niederlanden hatten sich in allen Kriegen mit Frankreich
{ sehr nützlich für Oesterreieh bewiesen. Wurdcn dieselben auch erobert,
j so erforderte solche Eroberung doch zeit" enz.
1) In 1861 te Parijs in het licht verschenen (T. 1.1°partic p. 128-134),,