HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 732.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

' l ‘ 4
lt {
/ ‘1
. l
18 1
magt van het [luis van Oostenrijk, toegerust met al de l
strijdkrachten van het Duitsclie Rijk en van zooveel
Y koningrgken, nu eens het geweld, dan weder allerlei listen '
vruchteloos te baat nernende; - >>inais ­- zeiden zij -- i
les Etats desdites Provinces ne s’y sont pas seulement ‘_
opposez avec toute sorte de raisons, mais ont opposé la *1
force contre la l’oree, et ont maintenu les Droits et lj
Privilóges de leur Pays avec hazard de vie et de biens, .i~*¤
et par la grace de Dieu en sont lioureusement sortis". ZQ i
sloten met den wensch, dat de Engelschen tot nadenken en E'
tot redelüker voorslagen zouden komen: »protestant devant ·
Dieu, qu’il n’a pas tenu a eux, que cette sanglante guerre, j
sur des conditions honnetes et justes, ne soit finie, et `llï
qu’ils ne veulent être aucunement coupables du sang `·‘
Chrótien et innocent qui s’épandra et du oarnage qui
sans doute se fera a l’avenir entre deux Nations, qui "‘
avaient tant de raisons de s’entre­aimer, et de procurer ‘*"”’
le bien de l’une et l’autrei" l)
Toen wij den Piegters va_n KAREL I zulk eene taal te
, geinoet voerden; toen wij aan alle kanten een oog in ‘t
zeil hadden; toen de Pauselijke Nuntius al 4-0 jaar vroe­
ger, (in 161.5) nog onder het Bewind van OLDENBARNEVELT in
Q over de zaak van Kleef jammerende, de klagt uitte dat
het er wel wat van had alsof Ilolland het gansche Noorden èl
` voor zijn Regterstoel wilde dagen, 2) speelden wij toen
met de millioenenuit Indische baten verkregen, gelgk `
I thans? zou men toen om het ellendig Atchin 50 en meer i
millioenen en wat nog erger is, een tal dapperen wier l
wederga zoo gemakkelijk niet is te herkrügen, aan eene
I van den aanvang af niet te verantwoorden onderneming, Q,.
1) Verbael bl. 67 volg. (6 Aug. 1653). fi
2) ,,Un tribunale in Olzmda per dar logge it tntto il Settentrione". Verg. ,-·t
het fraai Verslag van het werk van Mr. J. o mc Jorien, Naderlmzd en Venetië, x;
l door e. F wmm (Hambmy 1853).
jl
l
iz
t u
i l