HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 398.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

tt "· J ·_-l
’l

‘l
’ l
XIV . . R
ä
zenlooze eerzucht verdween als eene hersenschiin, en kna-
gend verdriet en naberouw verkortte het leven van den ;
Keizer, wiens schitterende talenten en beminneliike hoe- t
danigheden bü zün glansrijk optreden, de stoutste ver- 'G
waehtingen hadden gewekt. 0
l
L U1·mscH·r, 3 Jnnij 1875. ­
AV
gr
X
L
J!

. l I
. nb
ll
ll
ll
l
·
,l
al
ll

O
. V
l
l
al
l ­ l