HomeHoe de gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 701.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 55.89 MB

Mt
het een afschrift kunnen zgn van een’ vertrouweling van
den Prins nn LIGNE 1), den geestigen reisgenoot van
KA*ri1An1NA en Josnpn in de Krim? De verminkte namen
van landen en plaatsen en het zondigen tegen de spelling,
kunnen het min of meer geloof- en aannemelgk maken.
Althans zells een lofredenaar van den grgzen Veldmaar­
schalk die toch de gast van VOLTAIRE was geweest., _
aarzelt niet te erkennen: »Le prince nn LIGNE aurait eu
en mille rencontres maille à partir avec VAUGELAS, ear il A
n’était pas bienséant qu’un homme si bien né sut si per-
tinemment la grammaire" 2). Zou het met de aardrijks-
kunde zooveel beter gesteld hebben kunnen zgn, om niet
ook de vergissingen op dat gebied, op rekening van
den wel opgevoeden Edelman te plaatsen? (»Utrla.cc/a,
Paderbowme, Kempdeizf enz.)
Dit wat den vorm van het vreemdklinkend Ontwerp
betreft. Maar ook voor de echtheid van den inhoud,
ontbreekt het niet aan gronden bg deze en gene Artikelen,
die nog niet werden aangeroerd; b. v. wat daarin voor- (
komt, om door de stichting van een llertogdom West-
phalen en daarmede het Pruissisch grondgebied te ver-
grooten, (Art. 11-14), het [lof van Berlgn na den dood
van rmannntn DEN enooris, te winnen 3). Van die toe- [
nadering op dat tgdstip zgn onlooehenbare bewgzen voor- 6
handen, tot dat de zegovieronde intogt van den llertog
van Brunswgk in September 1787 en de herstelling van
1) Bw·iay‘è= van Josrzrn dwz Zweyten (Leipzig 1822) s. 104. K. L. BLUM
Lin Ru.ssi.s·cber Smatxmmm (Graaf smvnns) II. B. s. 479 folgg. (Leipzig 1857). .
2) Baron nn Rnirrmvnaite , Le 1”eZd­Maréc/ml Prince CHARLES aosnrn DE l ,
L1GN1·:, (Acad. Royale de Bruxelles 1845, Mémoires T. XIX. p. 12).1311 verg. 1 ·
voorts de in 1809 door Mevr. nn srAEL­noLsrEnv uitgegeven Lettres et Pemées
du Illaréc/tal Prince nn mem (Paris-Genève). .
3) Zie v. RA1v1<1a, die Deutscher; Mächte l. 292 volgg. (Geáanlce einer
Aussöhmmy zwischen Oasterreic/z zmd Preussm).
mi
(