HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 5

JPEG (Deze pagina), 401.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.73 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

De gïoote _fina.nt«ieele wwnp, die onze stzlrlg/r:t’1·o§‘e1zheeft,
` en cle vewnoezlelük zlacmljj plaats gelmd hel»l»endo ono··egelnm1~fy;­
heden v`/21, de laoeklmndfng en v;erz·o,l.«el:.·tng dor l»alrm.w·n , heeft
de «m<»g<·/ljlclzeizl eener <·ontov?le en de ·n=Qze veemroy deze inge-
wteltt moet worden, meer clan, oolt te0‘ .s]®=ral;e gelmnelmt.
De denlclxeelden, rlcuw·0v;er door nm] in kleinen Ming onf~
lzotklselcl, onldem·onden zooveel lmlzmgstell/ing en ()’)lLl(?’I‘·S'tl°‘ll')l7.7Lg,
dat lila, hoewel arwzelencl, besloot deze, die op een Tntm telen-
jmdge ovezlrlewrtndioïlg l»e0·2lste·n, door den «l·ï·zll¤ openluuw· te mrzlsen.
lltogen deze de·n«lclJeelden niet e.lg;e/meen, gedeeld ·n:oo·den,
het ts mij genoeg den ee’r.«fen stoot men de o2»enl»a,re tlütl/(/ll-
rlelling d/ier eontvvïle te /1,el;laen gegeven, ouev·tn«lgzl dat nii de
·llJ‘)'{y’L"l7L{] der ·nn·o’mTngen de wadwlleirl men het llelzt zal lizovnen.