HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 42

JPEG (Deze pagina), 414.22 KB

TIFF (Deze pagina), 5.85 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

`
1 42 _
rl ,
$1 .
;1‘ van het doel door zmudeelhouders l>eoe<>‘d <l:1.ïn· door lizmr
of J C J
jij groote verliezen en frzmdes minder mogelijk zijn, zoo zal het
1 4 . ..
lJOCll 111 (lG (‘Gl‘SlJO )l2l,?l1lJS Zêliêtlï Z1 11 VOO? ¥LïL11il.OOll101I(lO1“S 0111
1 i1 * ’
rg; te letten op goede, duidelijke en hun reeliten wzuwborgende
,; Statuten, op een kundige en eerlijke Directie, en op bekwmne
11
011 lJV0l’1gO UOl,1l1]l1SSïl1I"l,SSO1l, ZOOT]1G(l(J VOOP Dl1°tBCl30l11`O1l, op
W2 een in alle 0 zieliten flink en zooveel mo¤·eli'k onder hun
1, zo J
`l, l()lLll11g gGVOI‘1Hd pG1“SO11OGl.

Mogen deze weinige denkbeelden mn eenige vennoot- `
’ SCll31p 111113 l3OGl)]"G1lg'O1l 011 l131311" V0Ol` VïL1ll)Ol1CC1“ l)Gl10()(lC11,
j 3 ‘ dan is het doel, dat ik mij bij het schrijven voorstelde,
1 z _
jl ä bereikt.
1j E i
R,OT'1‘EI1DAM, 11 Juni 1879.
Tl ,
ll V 1
1ä L J
li
ll i
1 I
`

Q ­­­.·...=.................
1