HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 36

JPEG (Deze pagina), 543.35 KB

TIFF (Deze pagina), 5.86 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

il?
ff; 36 [
, i
vangen of uitgegeven is. Dagelijkselie vergelijking der i
uitgegeven en ontvangen quitantiën inet liet kasboek is voor
controle zeer aan te bevelen.
Vervallen coupons met onveranderlijk bedrag kunnen
VOO? l]iLl‘(3 W?h‘ELlI‘(l.G lll (10 l{2l»S g‘GI10111GH VVOl‘(lCl1; COHPODS,
Wl(%1` Wü»‘El»1‘(l.(3 3»<"t«1l koers Ol1(l.Gl‘VO['pCI1 is , HGYTIO HIGH 11l1111]I@1‘
onder het kas­saldo op.
l'V(¥l'l(l]lllg‘6ll en ll1&lClllll(·31‘i(3ël'l.
.i$ i"·_*·-·_‘""‘ g
. . . . L
IJCZC l(l1l111G11 lI)@Si){Lïl«11 H1 W6I‘l{JUl1lgCl1 GH TY13»Cl'1l1lGS, (110
j volgens art. 563 Burgerlijk Wetboelc door hun bestemming
tot onroerend goed worden gerekend, of volgens art. 565 als
roerend goed worden beschouwd.
In uitgebreide fabrieken verdeelt men deze naar hun
ä aard en gebruik in liooiidgroepen en opent voor deze hoofd-
` groepen in het grootboek afzonderlijke rekeningen, 1netver­
ä melding van soort, gevvieht, doel, prijs bij aankoop en prijs,
al Waarvoor bij de laatste balans zijn aangenomen. j
Geeft dit te groote uitbreiding aan het groothoek, dan
kan in een vverktnig­contröle-boek, door het openen van
verschillende rekeningen, gelijk doel Worden. bereikt. j
ll i
­; ë
l · -~ l
l ‘
{ - Meubilair.
; El
Hiervan wordt in het grootboek alleen de soort met `
den prijs van aankoop en dien, waarvoor het op de laatste ,
balans is aangenomen, vermeld. i