HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 32

JPEG (Deze pagina), 643.17 KB

TIFF (Deze pagina), 5.88 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

Iïim 11 W [ 1 [ 1* 1*11 " ‘*‘
jji
1
` 32
[V Bij 1)ïL1l1{1(‘l`S 011 [1:111110[:1:1.1·s w111·11t 11020 ()1l(1(¥1‘SC1l01(11]]g j
1 V(¥1‘(1(‘]‘ V()Ol`1lg`0Z0[i C11, 110 1viss01s v01·1100111:
[11 VVlSS(J1S, lQ,`01`l‘O1(1{01l 11111>1· Pl‘()(1[llCL‘11tCD 0p 00111111issi01111.11·s,
2l.g‘€l11ï(‘l1 011 g·1·1>s11101·s1, 01 1v0[ (1()O],‘ (1(¥Z(Hl ()11(1(‘1'[111Q', 1Z<>1D(1()[{1([l1(Q`
1*:1.11 Q(‘1(<)C1l1]() 111’ g()C()l1S1g`l10(‘l‘(1O ,Q;OO(1()l‘C1l 011 g`l'<>`ll(1S17<)[13C]1;
[11 1viss01s, Q,'C1il`O1{[{C1l 11001 001111111ss1011:1.11+s 011 g1·11ss101"s<
op 1v111[ï01101‘s;
[11 1v1ss01s, §J)‘(*1ïl‘()[{1{O11 111101 1v111[<01i01"·s 0p ]1:11‘1110111101‘011;
[11 1v1ss0[s, QO17]'(>1([(O1l 1.11101* 1)2l.l'l[(O]1 011 :11111010 111lH11l(¥1[101(‘
11lS1i(§[11.ll,Q`0N, op 1*01·z00[< 1*:111 (1(‘]`l101l, t01? (>VC]`1llil»[(111g 11:111
1·0111is011 1,11t 110[<11111g­ 1*:111 S(‘1lll1(1,(§1l , ]‘1‘l1t(‘1)(‘112l·[11lg, 01>11j11111s,
111 1w01· 11p011i11g v1111 C`(§(1[(ë1,C]l 111 [10t 11111t011[;1.1111 , 10;;*011 (11l‘0C1TG
1101<[<111g;
[11 :1000111111011ï11ï10­1v1ss0[S.
[1011:11110 op 110 S()()1`[1 011 [101,1<:11·:11<t01· 1101* 1viss01s, [IOG1`11 110
b11.1‘11<11·1· 10 [O1·1ï(ë1l, 11:1b [1ij 11011 1·is1011 bij zijn p01·1101’0111[102110-
11001 Hl1)g‘O[1j1{ ()V(‘l` VOl‘SC1l1[[01l(1O j)(¥`L‘S()]10]1 011 i111111s1c1·i0ö11 K
v01‘1100[t. _
[1101.1 p01‘t01’0111[[0 11100* 111 VG1°110l1(1111rQ' 111011 10 v00[ pz1p101·
1*:111 6611 p01·s0011 111 1i1·111ï1, 110011 112111 t1v00 01 111001· 11:1.1111*
11:111 (¥1[(ä1·11l1.Cl` v01‘1v:1.11150 p01·s011011 111 111·111:1.’s 111[1111111011, l1()C11
"[ 10 v00[ 1v1ss0[s V:111 11:1.11110[1111.1·s 111 (1611 1111511101; 0011 voor-
zi0[11;1g 1>2111[<101· 1110111 op 1110 VO1‘1l()l`l(11]lg‘ zij1101‘ 11111i·g0’s
1>ij 1101 111s0011t001‘011 01 1101; 110111011 11:111 ([O1C1`(3(101‘G 111 [10t ‘
1>ijz0111101‘ 150 1()t[5011’ 011 v1>01‘ 01110 1111111s1;1‘10 011 j)(?l‘S()()11 0011
111:1;:111111111 t0 b0p11[011, 111 1*1v01·00ns110111111111g lYl()1J zij111<:1j1i1;:1,:11[,
1 zijn 11111101*0 011[1g·0’s, 11011 stï1:11;[<1111111 111011 011 0001:11011 t00s1v:11111, 111 1
6611 W001"11, 111 :1.:1,1111*101"[~:111g 110111011 , :1110s 1111*0 op 11011*:11211·110
0f s0[1111t011; 11:111 1110 W1ss0[s 11:111 1111110011 kan zijn.
Bij [1011 ()PV()1g(>H 110201 0011v011d1g0 l`O,_"2)`C1C11 ml 111011
1lO(>g'S1) 20111011 g1·00t0 v01·[10z011 110[111011011 10 C()]1S1]21»tCCl°C]1.
D0 C()1][J]"()[Ol11’ [0110 sp001ï1ï1.[ op 110 sï1111011s10[[111g (1(11‘
p111‘t010111[[0 011 1101110 1121:111‘[1>1j 111 211ï1.1111101·1<11*1g‘, 111:112 [1101¢[>111*011
0v01· [101 v01·11001011 1*:111 11011 1·1s100 111 g`CZ(‘g‘(1; hij 1)(*‘()()l'(1(30[O, [10-
[1:111*0 [101 21ï1111*ï1.[, 001ï 110 1v01°k0[1j[ï0 wz1:11·110 1*:1111 110z0:101111*ï1.