HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 27

JPEG (Deze pagina), 517.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.77 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

j 27
het niet volgefourneerde, en onder kennisgeving , wanneer liet
volgefourneerde aandeelen betreft.
t Vooral op de overschrijvingen van aandeelen op naam
; aan toonder en het op naam stellen van aandeelen aan
toonder, zij men zeer oplettend.
" Ingetrokken, uitgelote of vervallen aandeelen make
ï men wel totaal onbruikbaar, maar vernietige deze niet. Een
lijst van deze stukken, met aanduiding van nummers en
bedrag, door commissarissen en directie geteekend, beware
men met .deze aandeelen op een veilige plaats.
Zoowel van de overschrijving als van liet onbruikbaar
maken, welk laatste in de commissaris­vergadering moet
geschieden, make men in de notulen melding.
Op algemeene vergaderingen late men de in die of
voorgaande maand overgeschreven aandeelen geen stem
uitbrengen. Voor aandeelen aan toonder, eisclie men tijde-
lijke op naamstelling of depot; dit laatste is alleen bij de
statuten te regelen.
Activa’s. i
A De activa’s eener vennootschap kunnen o. a. bestaan:
in roerende goederen ;
in onroerende goederen;
en in inschulden ten laste van maatschappijen , bijzondere
personen of fl1']HEli’S.
Wat de roerende goederen betreft , bestaan die veelal in :
0,. liandelsartikelen ;
B. effecten, aandeelen of coupons;
c. Wissels en promessen ;
(Z. geld en bankpapier ,
e. macliinerieën en werktuigen ;
meubilair.