HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 24

JPEG (Deze pagina), 640.68 KB

TIFF (Deze pagina), 5.75 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

F
j 24 j
` ditarire vennooten wordt de lqaupitaml1·el<eni11g der vennoot-
schap geerediteerd.
. Voor de stortingen, wzrzntee zij zich verbonden, debiteert i
ll inen hun gewone rekening en erediteert deze per czrsszr bij
de storting.
li Voor de stortingen, die nog gedzmn moeten worden,
I blijft dn.11 de gewone rekening von elk hunner debet staan,
il wzwirdoor het geimiilïlïelijlï is de nuilzttigen te kennen. .
läestnnt er eenig bezwznrr o1n in het grootboek voor oil die ‘
4. personen aifzonderlijke rel<eningen te openen, dan debiteert j
y_ 111en deze geeeinbineerd onder het hoofd C07??/HIIL7LLZ’táCI/t’i`U’)7« voor
de (l.CClll()1Ill1lg en crediteert de kztpitztztl1·ekeni1ig. De debet-
stznid der rekening MCOllllll&ll(llbiLll'(31l” op de bzrloins toont znrn,
dart eenigen hunner de zmndeelen niet hebben volgestort,
j hetzij dart zij dzutrtee i11gevolge de acte vrijheid hadden,
j hetzij duit zij zmn hun verplichting niet kunnen voldoen,
l of zich blihätlïtïtll WU1lS(Jl.l<.>l.1 te onttrolçlcen.
A Voor den controleur velt bij deze rekening speeiznil te
letten op de gedane stortingen, die, per l'll01ll0]‘liLäLl bij over-
schrijving, zijn geschied, op de stortingen per kans gedznrn
tegenover een geopend voorschot, Ull op den debet­stnind der
il (J<)lIlH12LJltl.ll]il·ll'U vennooten,
; _ /Vnnneer de vennootsclntp 2Ln.11deelen zum toonder heeft
ij uitgegeven, neme men in echt wet over blanco o.zn1deelen.
bij innnnlooze V()llll()()bS(.'llätppüll wordt gezegd.
Het lwijiiitzml eene1· nznnnlooze VO1l1l()()l'!$ClliL1) bestantt
in nnndeelen op nzunn, of i11 blanco, volgestort of slechts
ge<,leeltelijl< g'Uli()lll'JlL)Ul'(l. (Jin vn.11 de latere deelneming vzrn
I)l‘l'S()ll()ll, die zich voor zntndeelen verbonden hebben, ver-
zekerd te zijn, doe inen hen bij hun toetreding bewijzen vzni.
` (lCOlIlO1lll1lg' teekenen. Het is voorzrl ingeval van overlijden,
dart lllC11 van de j>l:mtsi11g· verzekerd is.
VV2Lll1l(30l’ voor het lqznpitzml alleen zmndeelen op nzmin
:1 zijn uitgegeven, debiteert men. alle :mndeelhonders (of alle