HomeProeve van administratieve contrôle in vennootschappen van koophandelPagina 14

JPEG (Deze pagina), 632.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.69 MB

PDF (Volledig document), 24.87 MB

,
1 14
11011 11:1,1:1.ns `1l1()(‘1ï in (10 CO1‘SEOP1ïL&L1ZS w:1:1.1· zij11, (1011
jlllälïtäll st:111(1 van z:11<011 V()()1'StG11011, 011 1;*0011 g'].‘()C];)OG1‘111g zij11
j i V:1111 0ij*F01*s, (110 :1,110 op z1(:11 z01*F wol 1v:1,:11· 011 1_§f`)O(1, (BC1l1JO1`
zoo g0p1:11:11;s1; zij11, dat zij op (10 ()D1I1g'CV1jf­l()11 0011 :1.11(l01·0n
j i11(l1*111< 111:111011 (13111 (11011, 1v01l<0 :110 (10jll1SbO(1U()]‘ (1011o01<011 1
l wordt :1:1111p;(1g*(1v011.
1101; is (10 pl1011t van 00111111iss:1.1*1ss011, (1111 bij 110t op011­
A j 11:1.:1.1* 111z11<011 (110l` 10:1.1:111s (1:1.:11*op in 110t 1)1jZ()1l(T1.0l‘ to 101115011.
*1 ‘
1 3. Door 1101; 1*:111 tijd tot tijd 01011v:1s1.0tij(101111;1g:1.:111
j c101‘ :1(2t1v:1.’s, (110 111 l10tb0z1t van (111*001%:1111*011 zijn. 1V10n
1 11011:1.10 (lz1:1,1·v0o1* t101*1111j11011, Vï`L§L1‘()]) (‘()IH1111SS211l‘1SSO]1 (11011100-
, ton 11.:1zi011, 011 v01*111ij(10 (1:11:11*11ij :1.1100 wat (!O]l1g’ blijk 1*:111
1 Väl,l11i1‘()llVC11 zon 1l1t1()l{1(O11. 1/[011 1*01*1;*0 11:1l0v111g (1101* 11011:1- I
1111g`O11, Z()l1(101` (1:1:11*bij OC1]1g` 1*0g:11·(1 10 s1:1:1110p (1011 I)()Y‘SOO11 1
j 01 (1011 st:1n(l v:111 (111*00t0111"011.
M V:1.11 (10 V()1(1()Oll111Q1’ :1,:111 (1:1t V()()1`SC1'1]‘11‘13 111:1,l<0 111011 ]l1(‘1* 1
(11llQ 111 (1(1]1(,>tll1G]l (101* 00111111100:111s-v01·g‘:1(l01*111;;*011, 011 t()U1{L)]l()
(1:1:1.1*11ij L1C11 100s1:111(1, 1v:1:11·i11 111011 (1.10 :1101aiv:1’s g`OV()11(1l,‘D
' , V 110011;, :1:111.
1)1l‘(3C13GllI‘C1l 1<111111011 1JCg()1'l 1)()V(‘I1gC]1()O111(-10CO11tl‘ö10g‘GO11 ~
1 110zw:1:11* 1lU1)1)()1l; (10 f111g‘()11l(J(1]lC 011 1'C§_§'()1]l1äL1Z1§),'() `1J()()Pïl1SS111g
van (lit V()()1`SC1l1`1f1? 111:1:11<t 110t voor 11011 11101; l<w0ts011d; 110t
. st00(1s good 111 O1‘(ï1G 1)OV111(1(‘H (101* :10t1v:1’s is 110t 110010 bowijs
1 1111111100 11ïL1lVgCZG131?C P11(J1l1JS'VG1‘X"L1111]1g‘.
1,,
ïi /1. Door 110t g0v011 V:111 vo01*s0111"1ft011:
j (1. O1"1113l‘C111J (10 to 1*01"l0011011 0r0(1101;011i11 111:11100 of O11(1OI‘
1 110p:1n1(l 011(l01*p:111(1, l10t (1CO11]CI1lC111l1 sp00ul:11%ië11 , sy11(1i(::1t011 j
of 1l1(1l1S1ï]°1ëO1G O]l(j101`]10]11111g`Cl1. 1*1016 is v00l:1l ]11()(‘1(311_j1{ 111 (10
S13?L1Jl11ZG]1 to o111s0l11*ijv011, w011<0 0p01*:1t1ë11 door (1.1I'OC1§(‘11]`Ol1 0*0-
(1:1:111 z11l1011 1110;;*011 1v01*(1011 011 1501; w01l<0 ,Q`1`O11S z10l1 111 (110
1 ZïL1{Ol1 zullcn 1l'l.Og’G11 1)()<Q,‘OV(ê1l ; dat 11:111g*t gO11CG1 :1f 1*:1.11 110 ‘
k p01·son011 (1001* 7,0716 (10 Zïl11{G11 g0(1:1:1.11 W01*(1011 , wel/sc z:11<011 1101, E
gl zijn, wel/ca 1*1s010’s (1:1.211*bij (1()O`I° (10 v0111100ts011:1p V()1`(1C11 go-
11
` ·
1