HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 8

JPEG (Deze pagina), 667.42 KB

TIFF (Deze pagina), 5.30 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

6
Gecozwentrecrcl-Systemax aangenomen, eene ten onzent `
echter meer ingewikkelde zaak dan in België, - omdat L
terwijl in dit Rijk slechts eene Stelling tot Réduït is aan-
gewezen, - zij het er ook eene van aanmerkelijke afme­ _
tingen, - in Nederland daarentegen de uitgestrekte land- ;
streek waarvan Zuid-Holland het hoofdbestanddeel uitmaakt , ·
moet worden beveiligd, - bevattende deze, onder meer j
belangrijks, een hoogst uitgebreid kust- en riviergebied.
De Wet naar welker totstandkoming door zoo velen werd »
verlangd was dus eindelijk daar; met de traditie was ge- D
broken. Nog slechts weinige jaren van arbeid, en de ·
Défensie van Nederland zal op een nieuw fondament geves­ »
tigd zijn. Met het Hollandsch­Réduït in den rug, zullen
wij voortaan overmagtige uit het Oosten of Zuiden opda- ll
gende vijanden met gepast vertrouwen kunnen afwachten.
Hebben wij dan, als Voorwerken om den eersten stoot te d
keeren of minstens te bemoeijelijken, niet de Sperforten
aan de Maas en den Rijn met zijne takken, alsmede het
Bruggehoofd Doesburg, de eenige in die streken nog over-
gebleven Sterkte van den ouden trant, -- (van welke het
echter maar te hopen is dat er geen Vesting-materieel in °
worde opgeofferd)? ­- niet, de kunstig ingerichtte terrein- i
plooi die met den naam van Grebbe­Linie bestempeld is,
alsmede hare verlenging de Spees-Ochten, om een in die i
rigtiiig terugtrekkend Leger te trachten op te nemen? -- niet *
de Stelling van den Helder ter bewaking van een voor
vijandelüke Magten zoo hoogst begeerlijk Marine­établisse~ i
ment en van eene ruime en veilige reede? I) ­--­ niet ook, j
1) De (LlZ6’l‘)L00d25(Lk€ZükSi@ have:iversterkingen (niet, plaatselijke bc-
vestigingen), van Harlingen en Delfzijl zijn over het hoofd gezien.
l