HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 29

JPEG (Deze pagina), 543.19 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

j Eene naburige Troepenmagt groot 40.000 man in Noord-
Braband, waarvan: E
lï als Veldleger, gekantonneerd langs de Belgische gren-
¥ zen .............. 32.000 man,
en tot aanvulling van dit, doch niet on-
middellijk er deel van uitmakende, in de i
Grarnizoensplaatsen ......... 8.000 ,, ;
Eene Magt groot 15.000 man in Gronin-
gen en Friesland, waarvan:
· als Veldtroepen, gekantonneerd lang de
4 No0rd­Westelijke kust ........ 8.000 ,, ,
r idem,idem,langs de Noord-Oostelijke kust 4,000 ,, ,
en tot aanvulling van deze, doch niet on-
middellijk er deel van uitmakende, in de
naburige Garnizoensplaatsen ..... 3.000 ,, ;
Q Tot Bezetting van het Ussel-gebied , Noord-
° en Zuid·Holland, te zamen 20.000 man,
Z waarvan:
als Veldtroepen, gekantonneerd. in het
IJssel­gebied ........... 8.000 ,, ,
idem, idem, in Noord-Holland .... 4.000 ,, ,
gj idem, idem, in Zuid-Holland .... 4.000 ,, ,
en tot aanvulling van deze, doch niet on-
middellijk er deel van uitmakende, in de
,, naburige Garnizoensplaatsen ..... 4.000 ,, ;
Bezettingen in de Liniën en Sterkten,
(hoofdzakelijk Vesting-Artillerie en Genie),
ongerekend Schutterij, enz., waar dit te pas
-' konde komen ........... 10.000 ,, ;'
En voorts voor Générale Aanvulling, en i
Te Transporteeren . . man,