HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 24

JPEG (Deze pagina), 590.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.40 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

i 22 .
j ,' contingent, dat er een Troepen-leger kunne worden ver-
E 1 kregen van 105.000 man; ~­ eene dusgenoemde 1**8 Ré-
` serve en de Vrijwilligers hierin begrepen; jl
0. Behoud van de vrijstellingen, zooals de tegenwoordige
· Militie­wet die omschrijft;
1 cl. Vergunning tot nommerverwisseling, doch niet tot
V remplaeeering;
l e. Onderwerping van de door ruiling vrijgekomenen aan
ii eenen Militieoefenpligt;
i fl Een tot eerste oefening achtereenvolgend onder de
wapenen zgn gedurende minstens 1 jaar en 3 maanden
van alle Militiëns, geene dan de Oefenpligtigen uitge-
zonderd; ‘
g. Vaststelling van vrye jaren gedurende welke de ‘·
j Militiëns niet tot herhalings-oefeningen kunnen worden
opgeroepen ;
O ll. Vergunning tot huwen op eenbepaalden leeftijd; en ;
j rl. Ondersteuning, waar dit mogt te pas komen, van de l
j l gezinnen der onder de wapenen zijnde gehuwde Militiëns.
" H. Met betrekking tot de overige
. valide bevolking: `
J
rl. Een Weerpligt voor tijden van Gevaar, ­ te ver-
j vullen gedurende een bepaald aantal jaren, zoowel in j
i V Burgerlijk als in Militair dienstbetoon; en '
~ b. Ondersteuning, waar dit mogt te pas komen, van ·
de gezinnen der in dienst zgnde gehuwde Weerpligtigen.
i` " _
l § 11. Ten aanzien van het in de vorige ter neder V
l' gestelde valt op te merken, dat met het doen vervallen
1