HomeHet Rijk der Nederlanden, zijn vertegenwoordiging en zijn behoudPagina 18

JPEG (Deze pagina), 605.14 KB

TIFF (Deze pagina), 5.39 MB

PDF (Volledig document), 24.07 MB

( .
lf ns
l waaruit; X = .......... 22.100 man;
i Hierbij gevoegd voor de Marine, - al-
thans indien deze hetzelfde aandeelin de
{ ligtingen bleef genieten als nu, - . . . 600 ,, , `
ik Is te zamen .......... 22.700 man. Y,
” Stellen wij verder dat het aantal jaarlijks voor de
J loting in aanmerking komende jongelingen gemiddeld _
Y bedraagt ............ 32.000 man,
en dat van deze niel­valide zijn één achtste
gedeelte 1) ,­; .......... 4.000 ,, ,
dan blijven er in het geheel beschikbaar . 28.000 man;
Er zouden worden geligt voor Leger en ' ,
Marine te zamen ......... 22.700 ,, ,
Alzoo blijven er aan valide jongelingen ­
ten hoogste over slechts ....... 5.300 man. V
·; § 7. In de vorige § hebben wij gezien dat bij eene·
; Legersterkte van 105.000 man, - waarvan 10.000 Vrij-
i` willigers, ­- er niet meer dan len hoogste 5.300 valide `
jongelingen buiten inlijving zouden blijven, - nog niet
i eens in aanmerking genomen het geval dat het aantal `
~, lotelingen minder dan 32.000 bedraagt. Hoe aanmerkelijk "
;_ eene Leger-sterkte als de bedoelde, nu ook zijn mogt met
i de tegenwoordige vergeleken, zoo is zij nogtans eerder
Q laag dan hoog te noemen, wanneer zij wordt gesteld
. tegenover het onfer onzer bevolking, de instellingen van r'
» naburige Rijken en onze Positie als kleine Staat.
Intussolien zal het niettemin bezwaarlijk kunnen worden
jij 1) ·· Militaire Spectator, 187 2. Rubriek: Vets-ontwerpen, enz. Pgladz. S3".