HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 34

JPEG (Deze pagina), 419.25 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

{ " ;_m__,_ W ig; .
E I 4 _ K
¤°{ i ' E
i bj 30 rx. srarrsrrmc.
Wij? Otip Hammer, Vergleichende Statistik von Europa. Lemberg. 1865. 2 Theile, · · ·
wï=‘ Van al deze werken moet echter worden opgemerkt: 1°. Dat zij, althans `
gg'; wanneer zij niet voortdurend bijgewerkt worden (zoo als dat van Kolb) spoe­ -
dig verouderd zijn; 2°. Dat het streven naar de grootstmogelijke volledigheid _
» doorgaans de schrijvers verleidt om vertrouwbare opgaven met minder deug­ ‘
delijke te vermengen.
De nieuwste mededeelingen zal men hebben te zoeken in de Statistische · _ .
gil; Tijdschriften en Jaarboekjes die thans in alle beschaafde landen worden uit- _
"gji gegeven. Bijzonder aanbevelenswaard is onder deze de Almamzch de Gotha,
i` .g welks redactie zich er op toelegt, de belangrijkste statistische gegevens, uit ' ­
Et ofiicieële bronnen geput , met de grootste nauwkeurigheid in beknopten vorm
Qjgij mede te deelen, ` .
j` fi i
Hi; .
il si lr
M2
ti;
iii ‘ ­
5
V "
mi
irl; e t

.
j ‘
i ey?
. Figi · ` ` » ·
i . r
'
e
1 vt! _ '
.
iii i j
{ i
`.
w i
W 4
jl
i •
E
.
1