HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 33

JPEG (Deze pagina), 560.95 KB

TIFF (Deze pagina), 5.48 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

t;
jl
.
L I T E R A T U U R.
gz
A Wij verwijzen hier in de eerste plaats naar gelijksoortige raadgevingen
l voor den statisticus op reis of in den vreemde in: l
» T/ze admirality manual of scientiyïc cuquiry, Art. VII (Geography) Art.
‘ VIII (Statistics) Art. IX (Medicine and medical statistics) Art. X (Ethnology) (
Q fourth edition. London. 1871.
1 .
‘ Dr. G. Neumayer, Auleilzmg zu wisseuschafllichen Beobacbluugeu aub Reisen. l
Abschnitt: Palilische Geographic uubl Statisii/c vou A. Meitzen. (blz. 151 vv.)
, Allgemeine Begrlfe der Elbnolagie, van A.Basliau (blz. 516 vv.) en Land-
‘ wiráhschajt, von Albert Ort/z (blz. 534 vv.) Berlin. 1875.
Ten behoeve van voorbereidende studiën zijn vooral aan te bevelen de i
werken van A. Queielet, inzonderheid zijne:
Lettres sur la theorie des Probabilités appliquée aux sciences morales et
politiques. Bruxelles. 1846.
Du système social et des lois qui le régisseut. Paris. 1848.
Physique sociale ou essai sur le développement des facultés de 1’hon1me.
2* édition. Paris. 1869. 2 vol.
Anthropométrie ou mesure des différentes facultés de l’homme. Bruxelles. 1870 .
I l
Voorts: i
A. Mareau de Jomzès, Eléments de statistique, Principes généraux de cette
( ·science. 2.; édition. Paris. 1856.
P. A. Dufau , Traité de statistique ou théorie de l’étude des lois d’après
` lesquelles se développent les faits sociaux. Paris. 1840.
Dr. M. Hausbajèr, Lehr- und Handbuch der Statistik in ihren neuesten
` wissenschaftlichen Entwieklung. Wien. 1872.
V Dr. A. van Oetliugeu, Die Moralstatistik. 2** Auflage. Erlangen. 1874. E
ä Van de vele hand- en leerboeken der Algemeene vergelijkende Statistiek
zijn aan te bevelen:
M. Block, 1’Europe politique et sociale. Paris. 1869. j
G. F. Kolb, Handbuch der vergleichenden Statistik. Leipzig. [Van dit i
` werk, voor het eerst in 1856 verschenen, worden voortdurend nieuwe bij-
en omgewerkte editiën uitgegeven].
Dr. IK Kelluer, Handbuch fiir Staatskunde. Politische Statistik aller
Kulturländer der Erde. Leipzig. 1866. X
ä 1