HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 22

JPEG (Deze pagina), 583.79 KB

TIFF (Deze pagina), 5.54 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

le
` 18 STATISTIEK.
Om deze reden doet men wèl, de afzonderlijke feiten, waaruit
men het middencijfer wil trekken, in groepen te splitsen en van
-, elke vroe het middencifer te berekenen. Zoo zal men bi' de
za _ P _ J _ J
,_` berekening der gemiddelde sterfte 111 eene gemeente over een
1 .."` D .. . . C
langen tijd de afzonderlijke jaren 111 groepen van 10 samenvoegen
en van elk tiental het middencijfer zoeken.
Bij het berekenen van middencijfers zie men wel toe, dat men
li geen 0]1°'Gl1·J(SOO1`iZ1O”C grootheden samenvoe e. Zoo men b.v. be-·
;_ ¤ ze J_ Ca La g
vindt, dat in Gelderland een bunder heidegrond op de Veluwe
EE; met f 100 betaald wordt, terwijl voor een bunder kleigrond aan
den rivierzoom f 3000 besteed wordt, zal men daaruit niet het
resultaat mogen trekken, dat de gemiddelde waarde van den grond
_ 100 ' 3000 : 3100
gl 1n Gelderland op f 1550: geschat
1 _
fi moet worden. Het verwaarloozen van dezen 1·egel heeft soms tot
F ' de belaehelijkste uitkomsten geleid.
Bij de waardeering van de beteekenis van het middencijfer
ii geve men eindelijk wel acht op den aard der afwijkingen, die
men i11 de afzonderlijke feiten opmerkt. Naarmate die afwijkingen
meer een regelmatige schommeling vertoonen zal het daaruit 011t-
leende middencijfer grootere zekerheid van objectieve waarheid
ll geven. Naarmate daarentegen de afwijkingen meer het karakter
1.; aannemen van willekeurige sprongen, heeft het middencijfer gerin­-
gere waarde. Eene vergelijking van de beide onderstaande figuren
;l§ zal dit duidelijk maken.
iz t
jl ._ mg. c.
{ x/-`\ ,"/"\` ,//”`‘
Fay. 11 _
it /1 ,».
{
J Il" E /’// \ " Ill J1 1
Jr' A_ ,’ \ ,’/ ‘ I/I lg I/I"
L X ‘/I J‘ ,/I J1 ’/ \ III Ji ill JH/{
t { l/ ‘»' `v' `R l' ` l,’ "
1 gvf gx ’/· tv/'
x ·· er
l ~/' ,;
l J
f
i vt ‘
` N J i»~
ai _._. , ..._ , · 3 eert’ re"' 0