HomeHandleiding tot het statistisch onderzoekPagina 2

JPEG (Deze pagina), 700.32 KB

TIFF (Deze pagina), 5.27 MB

PDF (Volledig document), 22.49 MB

` » Het Bestuur van het Aardrijkskundig- Genootschap is te ,·
, _ . rade gevvorden de uitgave van de vllandleiding tot weten-
j i echappelüke waarnemingen", waartoe de Algemeene Vergadering h ·
· van 25 October 1.87 3 het besluit heeft genomen, te doen plaats W ` `
.­ _ , `hebben bij afzonderlüke hoofdstukken, naarmate zijt door de- E
j j _ `bewerkers worden afgeleverd; De stukken versehijnen derhalve _
A niet naar hunne rangorde, maar naar den tijd der voltooiing. h
_ Dieu ten gevolge erlangt ieder stuk. eene afzonderlijke-pagi­ 9
` __ neering, doch daarbij is. zorg gedragen. voor zoodanige aan-
wijzingen, `als, bij latere vereeniging tot een geheel`, zoowel
_ de volgorde aantoonen, als alle moeilijkheid bij de raadpleging
‘ jh voorkomen ku·nuen. ‘ _ _ , i _ l Q ‘ H
9 ’ · 4 `
te j i l iv g gg g g jgggj A i -‘,, is f is i^‘i ·e·,e .2 e