HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 34

JPEG (Deze pagina), 659.22 KB

TIFF (Deze pagina), 4.51 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

van
J l
i ,
i* r
l
it {,8 L
Lïl *·· .
Pacheco, die niets kwaads vermoedend, te Vlissingen aan j
land stapte. De Vlissingers hadden namel§k aan Van der Q,
Marek om versterking gevraagd, en deze had hun een bende
van tweehonderd Watergeuzen gezonden, welke in drie
schepen aankwamen, op de vreemdste wijze uitgedost ig
met miskleederen en nionnikskappen, maar allen bla-
kende van üver voor de zaak der vrijheid, en die reeds
uit de verte hun aankomst door het zingen van geuzen­
liederen bekend maakten. in het oog van deze mannen jl
was iedere Spanjaard een misdadiger, en ongelukkig viel
Pacheoo dadelijk bg züne aankomst in hunne handen.
Hij, Italiaan van geboorte, verstond onze taal niet en· 3
kon zich evenmin aan de Watergeuzen verstaanbaar V
maken. Toen hä zag, dat voornemens waren hem een-
voudig, ZOl1d€I` €€1]lg€I1 VOI`!11 Väll PPOCGS, op te llätllgêïl,
smeekte hü dringend om een minder onteerenden dood.
wenschte met het zwaard gerecht te worden. Maar
men verstond hem niet, en toen men eindelijk het woord
>>zwaard" had ontcüferd, duurde het misverstand nog .,
VOOI‘iJ; VêI1b mein voegde hem toe: >>Uw zwaard, Senor,
is in goe e han en, gg hebt het niet meer noodig; klim
nu de ladder maar op!"
De man gehoorzaamde, en was spoedig niet meer. Jam-
mer van den man, niet waar? En jammer ook van de
voorvechters der vräheidl Toch kunnen wg de vraag niet
terughouden: wie had hun al deze hardvochtigheid
geleerd? Van der Marek heeft er in het vorige hoofdstuk
reeds het antwoord op gegeven. Ook moeten wä niet
vergeten, in welk eene domheid het arme volk door de
Roomsche priesters tot dusverre gehouden was. Nu waren
hun de schillen gedeeltelük van de oogen gevallen; nu
ä
ä
en `:
l