HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 32

JPEG (Deze pagina), 520.24 KB

TIFF (Deze pagina), 4.53 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

lr D

MMNWWMW`WMNWmNM’NWM¢/NMWVMAWM j
ll ·
wl s
l
vi? .
rl! ‘

r
III. ‘ j
E; 9
tl r i
5;; nn LANGE nonennwrnn. l
In Jesajafs profetieën komt de vraag voor aan den nacht- ¢ ‘
waker in Jeruzalems straten gedaan: »Wachter wat is er
van den nacht ?" En het antwoord daarop is: »De mor- ,
genstond is gekomen, en nog is het nacht." Met andere l
_ woorden: ofschoon reeds de morgenwake daar is en het _.
licht begint te schemeren, blijft de duistere nacht nog lï
r altüd aanhouden. Dit woord was ook ten volle toepasse­
lijk op den toestand van ons Vaderland, nadat het eerste
morgenrood onzer onafhankelijkheid bü Den Briel was
aanschouwd. Eer de zon onzer vrijheid ter middaghoogte
was gerezen, moest nog heel wat strijd gestreden, heel
wat leeds geleden, heel wat bloed gestort worden. Zes
GH zeventig _j3I'€I1 dllllfdê deze I]’lOI‘g€HW3.l.{€ V3.I1 OHZCD {
vrijheidsdag, en daarom noemen wij haar met alle recht E
A lang. `
Wü, menschen, zien echter slechts aan wat voor oogen E
_ is, en weten van de toekomst niets, tenzij God het ons j
bekend maakt in zün Woord. Onze voorouderswisten l
Z
`ti

««;;_ j
2