HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 20

JPEG (Deze pagina), 518.30 KB

TIFF (Deze pagina), 4.71 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

.,-te ·
E `
11.

{ HET LICHT BREEKT DOOR.
E i -­-
Straks lazen wij den scheldnaam Watergeuzen.
[ Maken wä thans een weinig nader kennis met hen die ä
I hem droegen. Die kennismaking is in menig opzicht
ä niet van de aangenaamste. Op hun vloot, die de Oranje- j
l vlag in top voerde, was Willem van der Marck
bevelvoerder. De Prins van Oranje had hem tot zün
l admiraal benoemd, echter minder omdat hü hem zoo P
` bäzonder liefhad en vertrouwde, als wel omdat deze _
l post hem het gesohiktste middel toescheen om dezen {
woesten partäganger in toom te houden en te benutti­ [
E gen, Van der Marck was een edelman, een bloedverwant
van den Graaf van Egmond, maar zoo weinig edel in
denkwijze en zoo woest en bloeddorstig in handelwüze, ii
dat men hem naar een anderen bloedverwant, gewoonlük
het >>wild zwän der Ardennen" noemde. Hij had sedert l
Egmonds edel hoofd te Brussel onder het zwaard van l
den soherprechter viel, zich nooit baard of hoofdhaar ë
. (
lo .
x, _ _ z .. mn in gN.«­~ ‘