HomeDe Geuzen, of het morgenrood van Neêrlands onafhankelijkheidPagina 14

JPEG (Deze pagina), 664.70 KB

TIFF (Deze pagina), 4.72 MB

PDF (Volledig document), 21.80 MB

· 8 al
. Katholiek? maar wilt g§ al de winst van uwen han-
del aan Alva geven, en alzoo werken voor hem, die u
vermoordt?
f Als Alva langs Brussels straten reed of wandelde, was
E er büna niemand, die den hoed voor hem afnam, ja E
menigeen draaide zelfs verachtelük het hoofd om. In
`­ den Raad van State werd een verzoekschrift voorgelezen
Q dat Alva woedend maakte. Maar wat baatte het?
bleef onverzettelük als marmer en betuigde luide, dat
Qj hij het goed meende met ons arm volk, terwijl hü bezig
was het langzaam het hartebloed af te tappen.
Een vlaag zijner woede keerde zich vooral tegen den
edelen Willem van Oranje, die het land verlaten had, ,
om de goede zaak van vräheid en godsdienst te dienen.
Nadat zäne veldslagen mislukt waren, ging hä zelf, of Q
zün afgezant Sonoy, bij de hoven van Europa rond, om _
ondersteuning te vragen ten einde het verdrukte vader­
land bä te springen. Ook had hü als souverein vorst
van het Prinsdom Oranje kaperbrieven uitgegeven, waarbä
hü enkelen zeelieden, op hun dringend verzoek, het
verlof gaf zich scheep te begeven, ten einde den Span-
jaarden zooveel mogeläk afbreuk te doen. En dit kleine
hoopje zeelieden groeide bü den dag tot eene vloot aan,
die voor de Spanjaarden geducht was. Zä werden met den
fi naam Watergeuzen gescholden; maar veel meer dan
schelden vermochten Alva en de zänen tegen hen niet.
Zoo was het ook ten opzichte van den Prins van
Oranje. Het was den landvoogd onmogelijk zich van
hem meester te maken; maar toch wilde hij hem schade
en schande aandoen. Daarom stelde hä in een nieuw
vonnis voor, dat >>de beeltenis van den Prins zou
4
E