HomeLeiden in 1574Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 782.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.50 MB

PDF (Volledig document), 16.52 MB

Deze bladen verschijnen onder medewerking van de HH.: J
. Prof. W. G. Bruni., Prof. J. I. Dorens, Prof. J. J. VAN Oosrnnznn, te
Utrecht; Dr. G. D. J. Sonornn, te Leiden; Ds. J. J. VAN TOORENENBERGEN, i
te Rotterdam; Dr. L. R. BEIJNEN, te ’s Gravenhage; Ds. A. VAN TOORENEN­
" BERGEN, te Groningen; Dr. A. Kursrnn, te Amsterdam; Ds. M. OoHnN STUART,
te Utrecht; H. J. VAN LUMMEL, te Utrecht; Dr. A. W. BRONSVELD, te Haar-
lem; Ds. H. Q. JANSSEN, te St. Anna ter Muiden; J. P. SCHABERG, te ’s Gra-
venhage; J. VAN min HAVE, te Utrecht.
Deze ,,Volksbladen" zullen voortaan verschünen in Jaargangen van
6 Nummers of Afleveringen, zoodat twee Jaargangen één deel zullen uit-
maken.
Bij Inteekening zal de prüs zijn 20 Ccuts per Aflevering, alzoo
ongeveer f 1,20 per jaar; ­- buiten inteekening blijft de prüs op 30 Gents
per N°. gesteld.
Enkele Nummers zün reeds ter perse of in bewerking.
De Jaargangen 1873 en 1874 zullen o. a. bevatten:
J. P. Sormsnne, Haarlem’s Beleg, of de worsteling op Leven en
Dood. - J. VAN mar. HAVE, In Alkmaar, ter perse. ­- Dr. A. W. _BRONSVELD,
Jan Arentsoon, ter perse. - H. J. VAN Luimni., De Slag op de Zuiderzee,
of de Victorie te lwater, ter perse. - A. VAN ToonnNnNBnnenN, De over-
gang van Prins Willem van Oranje tot de Hervormde Kerk.
In bewerking zün de volgende onderwerpen:
De Landvoogd Don Louis de Requesens. -­­ Scheepsstrijd bij Roe-
merswaal. ­- Middelburg gewonnen. -­ Slag op de Mokerheide. -7
A Eerste provinciale Synode van Holland en Zeeland te Dordt.
A VOORWAARDEN VAN INTEEKENING.
Men verbindt zich voor een oompleeten jaargang van hoogstens twaalf nummers.
Ze zullen , op best papier gedrukt, verschijnen in Alieveringen van minstens
een vel, groot octavo, compressen druk, in omslag, tegen den prüs van 20
3 Gents, bij inteekening.
V Algemeene omslag , titel en inhoud worden den Inteekenaren gratis afgeleverd.
A Afzonderlijke nummers buiten inteekening 30 Gents. ·
Men zie verder het Prospectus op de binnenzgde van den omslag vermeld.
'l
L