HomeAntwoord op het beroep door Duitsche geleerden op de beschaafde wereld gedaanPagina 1

JPEG (Deze pagina), 616.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 7.27 MB

· . O ``’ « ‘ 4- `
” Ai nl Lei ¥ · ‘ E E E A iiA
E _-­_~­­**_-·__­~__ __· .3 J;
l ‘·C»ï·,._.ï’ /___; ' { `j
` i f*¤ï· · ‘ » ä
= - N; , PN -!
" A ‘ D5
__ OP HET BEROEP DOOR DUITSCHE GELEERDEN ë
a · F
OP DE BESCHAAFDE WERELD GEDAAN §
i
D -3 " . li
( t 1 ”
. j
‘ ‘ door »
D s. H. GHURCH E
President van het Carnegie Instituut te Pittsburg.
In het Nederlandsch overgezet door Mr. W. DE VEER. _
1 J E
(Geauthoriseerde vertaling.)
De uitgevers betuigen hierbij openlijk hun dank aan den schrijver
en aan de eigenaren van " The New York Sun " voor het verleend j
verlof tot publicatie. O,
” l
HARRISON AND soNs. j
L0ND0N.
g " 1E; i

' .­ï­­~­­f­­­­­ ­ .­...~­­­~.­~<­»-» ‘ en V ­ - -­­Y~ ·V Y
. /
"F