HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 8

JPEG (Deze pagina), 399.15 KB

TIFF (Deze pagina), 4.50 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

1
F VI
i Belgen beschermt; een protestant met grooten eerbied voor
1 katholieke geestelijken, rusteloos in de weer om hen te
‘ redden. l
· In deze tijden van eindeloos misverstand en volkerenhaat 1
1 verkrijgt een dusdanig optreden de hoogste waarde als l
teeken dat de ruime en moedige menschlievendheid geens-
i zins uitgestorven is. Wij moeten nu tegenover al wat de
, strijdenden onderling leelijks en afschuwelijks van elkaar,
f en moois van zichzelf vertellen, zooveel mogelijk alles
helpen verbreiden wat bewijzen kan dat toch datgene wat
ons allen als het hoogste gegolden heeft, is blijven leven I
onder de beestelijkheden van dezen verbitterden krijg.
_ En ik reken het mij aldus tot een eer, deze brieven afzon­ I
; derlijk te mogen uitgeven, gelaten in den vorm van het
§ oogenblik, waarin de schrijver ze onder den druk der l
omstandigheden gegoten had. ä
L. SIMONS.
1