HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 66

JPEG (Deze pagina), 572.40 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

il
nl
F
` Vertellingen.
Van deze beroemde vertellingen, waarin Tolst0j's groot
éi T talent als menschteekenaar zoo scherp uitkomt, schreef I
indertijd Is. Querido, dat ze zoo goedkoop moesten
worden uitgegeven om ook bij ons tot echte volks-
L, lectuur te worden. Dit is nu verwezenlijkt in deze uit-
Y gaaf der Blauwe Bibliotheek:
I Bl.B. 1-2 D e K 0 z a k k e n. Ing. 0.20
,, 5-6 Sebastopol, ,, 0.20
,, 9 Sneeuwstorm, geïllustreerd ,, 0.10
` LUDWIG ANZENGRUBER, D e S c h a n d v l e k. Een
roman. Vertaling van Mevr. Van Uildriks. 2e druk. I
gä < (6e­8e duizendtal.] Ing. f 0.55 Cart. 0.70, Linnen 0.85 [
W.B. 71­72". Anzengruber, zelf uit de volksklasse her- {
0 komstig, heeft wel de ziel van zijn volk leeren kennen. E
In zijn werk ontmoet men altijd de vermenging van |
humor en gevoel, die, waar ze elkander in evenwicht l
houden, wederzijds waken tegen kluchtigheid en over-
gevoeligheid. Het leven van het onechte kind, en hoe
zich tusschen haar en de man van haar moeder al I
j sterker een band vlecht van liefde en trouw, waar zijn
­ eigen kinderen hem, als die van Koning Lear, verwaar-
· loozen, vormt een even pakkende als weldoende
Yi Q lectuur.
L BERNHARD KELLERMANN, D e D w a a s. Uit het
Duitsch door Marianne de Voogt.
I Ing. f0.50, Cart. 0.65, Linnen 0.80
I W.B. 151­152". ,,Waarlijk een zeer kostbaar boek, een ge-
dachtenvol gedicht, waarin de lust van het hooge breed
en machtig weerklinkt." Hofstad.
Vraagt onze prospectussen, die alle GRATIS toegezonden
lj worden. Onze vele fondsen bevatten een zeer groote ver-
, :­: scheidenheid lectuur en bieden een ruime keus. :­:
r á
K