HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 65

JPEG (Deze pagina), 532.95 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

[
;’¤ j UITNEMENDE LECTUUR
,
; AAN ALLEN, DIE. BEHOEFTE HEBBEN AAN
H A GEZONDE ONTSPANNING NA DE. NERVEUZE.
" , INSPANNING DOOR DE. COURANTENLECTUUR
g, P :­: BIEDT ONZE.: :­:
WERELDBIBLIOTHEEK
E O.m. zijn er in verschenen:
U ‘ VLADIMIR KOROLENKO, Schetsen en Vertel-
i lin g en (uit Siberië] uit het Russisch vertaald door
L Annie de Graaff. Met portret.
e 4 Ing. f0.45, Linnen 0.75, Keurb. 1.05.
W.B. 41-42. Korolenko is in ons land nog weinig bekend.
n Te weinig. Zijn Siberische schetsen zijn vol menschelijk-
_S - heid, gevoel, zuivere opmerking. Zij doen ons den geest
,_ ° van het Russische volk kennen. Lectuur voor allen, die
gaarne in de zielen leeren dringen, en ontroerd willen
L i worden. Zooals van alle Russische letterkunde, is de
. grondtoon ook van deze schetsen weemoed.
L , J. S. TOERGENJEF, Klop .... Klop .... Klop ....
,1 Uit het Russisch vert. door Z. Stokvisch.
n Ing. f 0.25, Linnen 0.50
R.B. 5. Toergenjef is de schrijver van uiterst fijne en ge-
_ voelige schetsen van het Russische buitenleven.
[C I
er GRAAFLEOTOLSTOJ,IwandeDwaasenandere
*¤ ·‘ v e r t e l l i n g e n. Uit het Russisch vertaald door J.
in Brandt en Dr. D. C. Hesseling, met portret, 3e dr.
at Ing. f 0.25, Cart. 0.35, Linnen 0.45
’“ , W.B. 20. Deze bundel leert ons den echten Tolstoj kennen
met zijn christendom, zijn anarchisme, zijn menschen-
liefde. Maar ook den verteller, die zoo juist den toon
r. j· van het eenvoudige volksverhaal weet te pakken.