HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 64

JPEG (Deze pagina), 560.92 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

I. . «
Elf? .
ii ‘
Q CARRY VAN BRUooEN= 1-1 6 1 e Q a.
,, .... geen bladzijde in deze studie waarop niet
`. mooie en opmerkelijke dingen staan" .... Leeuw. Ct.
4
G.VANHULZEN.LiefdesTusschenspel. g
l ,,Over het algemeen dus is dit werk een der beste en
g aantrekkelijkste, die ik tot dusver van Van Hulzen las." .
WillemKloos, Nieuwe Gids. F
LOUIS COUPERUS:KorteArabesken.
; ,,Juweeltjes van vertelkunst .... de meeste der korte I
; Arabesken getuigen van groote kunst, in den zin van:
Fijn gevoel en uiterste kunstvaardigheid." ,
CarryvanBruggen. .
JOHDEMEESTER: De zonde in het deftige .
d 0 r p. Een vertelling van menschen en zeden.
ig .... ,,Er zijn in het verhaal hoo tepunten van fi'nen I
i- .. .. ’
lg humor, gelijk De Meester, naar W1] weten, nog nergens ‘
zoo had geschreven" .... De Amsterdammer. gi
IS. QUERIDO: D e J o r d a a n. 5e druk. 9e­10e duizend.
A ,,Een boek van een zeer groot kunstenaar/° »
{ j F. Lapidoth in Nieuwe Courant.
Uniform met deze Romans: gi
W AUGUSTA DE WIT: Natuur en menschen in
S In d i ë, met 45 illustraties.
I ° .... ,,_la, wàt zullen we zeggen? Y
ëii We bewonderen haar liefde voor ons mooie en goede Indië, die .g
li ` evenals uit haar vroegere werken, ook weer uit dit boek spreekt ‘
l§ . - een liefde die te meer goed doet als men terugdenkt aan een .:
l geschrift vol schimperij en kleineering van Bas Veth, dat, door een
( ,,succès de scandale,`° zelfs al een tweeden druk beleefde. R?
;» Maar er is nog meer in het boek van Augusta de Wit, dat
waardeering verdient. En wel: haar ernstige kijk op de dingen en
menschen, haar kalm overwogen oordeel, haar gezond gevoel en `
bezadigde opinies. Al die eigenschappen maken het boek dan ook U;
zeer betrouwbaar en niet moeilijk om te volgen" ....
‘. FRANS NETSCHER, in de Prov. Overijss. en Zwolsche Crt. ··