HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 63

JPEG (Deze pagina), 503.41 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

F
· NIEUWE ROMANS
L
Ingenaaid f 1.90. Keurband f 2.75.
In deze serie zijn tot nu de navolgende werken, alles in
uniformen band, verschenen:
C. en M. SCHARTEN­ANTINK: E e n h u i s v o l m e n-
s c h e n. 6e druk, 10 duizendtal.
,, .... We weten geen Fransche schrijvers dezer
jg dagen, die zóó zeer optimist en tegelijk zóó litterair
zijn, zulke volledige artiesten".
Joh.deMeesterindeN.Rott.Ct.
Id.: De vreemde Heerschers. 2e druk. 4500-5500.
S ,, .... O, doet dit alles niet huiveren van ontroering:
van schoonheid­genieten en medelijden?"
M. H. v. C a m p e n in de Boekzaal.
HERMAN TEIRLINCK: H et Iv 0 r e n A a p j e. 3e druk.
65e honderdtal.
. ,, .... Om al deze schoonheid is het boek een kunst-
werk, dat gaarne gelezen zal worden door allen, die
schoonheid in taal en woordklank beminnen."
G. Schrijver in De Nederlander.
ANNA VAN GOGH­KAUI..BACH: M o e d er: 3e druk.
; 5e­6e duizendtal.
` ,, .... Een werk van beteekenis, een der beste Neder-
landsche romans .... "
Herman Robbersin Elsevier.
CARRY VAN BRUGGEN: D e V e r l a t e n e. 2e druk.
_ 5e­7e duizendtal.
" ,,De Verlatene" is een interessante, een in menig op-
{ zicht goede roman en Mevr. Carry van Bruggen een
‘ knap schrijfster" ....
Vl j Herman Robbersin Elsevier.
al