HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 62

JPEG (Deze pagina), 375.88 KB

TIFF (Deze pagina), 4.42 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

is r
‘ WAT HET LEVEN VERNIETIGT. V
1 ln de vertaling van _/ïnna van Gogh­KauIbac:'z. Q
Ingenaaid fO.65 ­ Linnen 1:0.90
U ·
ls · i
ïä n MENSCHEN.
In gekleurd omslag: Ingenaaid {:0.25 Linnen f0.45.
[ I ONDERSTROOM.
1 In gekleurd omslag: Ingenaaid f0.25 Linnen f0.45.
ll ALBIN INDERGAND.
`. Vertaling Free Hari.
l Ingenaaid fO.55 ­ Linnen fO.85.
« MANESTRAAL.
` Vertaling Anna van G0gh­Kaulbach.
Ingenaaid f 0.10.
E In het komend Voorjaar:
f 1.Ev1;1~1ssTR1J¤.
1 Nieuwe vertaling van mevr. Knappcrl-]ansscn.
en DE APOTHEKER VAN KLEIN WELTWIL. _
T2
Mij. VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR
UTREcHTs.cHEDwARssTRAAT 13 =­= AMSTERDAM