HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 61

JPEG (Deze pagina), 431.81 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

-
Ontspannende Lectuur in dezen gespannen Tijd.
al ..
iê zijn de werken van
J'
:> L2
J E ERNST ZAHN
_, Van dezen Zwitserschen schrijver, die ons het uit-
I_ sluitend vertaalrecht van zijn werken atstond, zegt
Augusta de Wit:
,,Dit is het leven-gevende in Zahn's werk: het herschept droef-
heid tot kracht. En daaruit is de liefde die zijn landgenooten en
buiten de nauwe Zwitsersche grenzen ongetelden in alle landen er
voor voelen, wel te begrijpen. Want meer liefde waard dan welke
andere eigenschappen ook van het schoone, is toch ten slotte deze
t allerhoogste: het levenverhoogend verm0gen.°`
Dat ook deze schrijver bij ons te lande een groote
populariteit geniet bewijst het volgende:
=
J Tot heden bij ons verschenen:
HET GEZIN VAN LUCAS HOCHSTRASZER.,
Vertaald door Anna van Gogh-Kaulbach.
2e druk ­ 6e­9e duizend.
2
{ EENZAAMHEID. CLARI-MARIE.
Vertaald door A. de Graaf Vertaald door Kuylman.
2e druk ­ 6e­9e duizend. 2e druk ­ 7c­9e duizend.

iïä DE vizouwxaw vm TANM5.
Vertaald door dc Graaf
_, Prijs per deel: f0.55 ingenaaid, f0.70 Carton, f0.85 Linnen.
" li
li