HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 55

JPEG (Deze pagina), 622.12 KB

TIFF (Deze pagina), 4.45 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

Yl
l

47
uk zeggen. Prof. Cauchie zeide ons: ,,Toen ik 20 jaren was,
H` heb ik afstand gedaan van de genietingen des levens; jaren
in later heb ik afstand gedaan van alle aardsche goederen, en
lk gisterenavond heb ik lang gebeden en afstand gedaan van
n' het leven zelf."
au g Ondertusschen keerde met den maaltijd ook de goede
Et stemming terug en weldra zaten wij met ons drieën in het
'€’ kleine bovenkamertje rond de soepterrine vroolijk te lachen
lg v en klonken stevig bij elkander aan.
S- { Toen ik later naar omlaag ging en beneden op den officier
in j wachtte, kwamen de vijf jonge dingskens om me heen
zn . zitten, en daar zat ik nu, voorwerp van een belangstelling
ï` à en een genegenheid, die bijna overstelpte. Maar alle goede
6 oogenblikken duren kort. De auto stond klaar, de bevallige
u' ; officier met zijn hooge grijze pelsmuts stapte in. lk kuste
elk der 5 meiskes de hand, ze wuifden met groote innigheid
ig en voort ging het weder met een snelheid van 145 K.M.
.4 per uur.
ze
en X·
in Als een bom vlogen wij over den weg, eerst naar Diechen,
‘€ waar ook een order moest worden afgegeven en toen
H ï verder, om de derde groep van priesters te zoeken. Tot
ir Q deze groep behoorde o.a. mgr. van Couwenberg, de vice-
F l rector van de Leuvensche universiteit, en de vermaarde
S pater Vermeersch, dien wij ook in Noord-Nederland van
n § naam kennen, tezamen een vijf­en-twintigtal. Voor wij
is echter de omstreken verder gingen afzoeken, wilden wij nog
6 bij het Duitsche bewind een poging doen, om de colonne
jl telefonisch te bereiken. Het bleek ons weldra, dat zij aan
á het hoofd van de colonne marcheerden, welker commandant
, ‘ bij Ruysbrouck het bevel kreeg ze vrij te laten.
Des middags vervoegde ik mij aan het station om een
` . grooten koffer, dien ik er had achtergelaten, terug te
ä j vragen. Ik vond in de bagageloods tientallen groote koffers
[1 opengebroken en de inhoud gestolen of vernield. De Duit-
pl schers hadden naar dynamiet gezocht!

5