HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 36

JPEG (Deze pagina), 672.74 KB

TIFF (Deze pagina), 4.41 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

Fl °
28 p
verlaten, na een lichtje in de voorkamer te hebben ont-
stoken, bij geopende luiken, maar hadden de deur gesloten.
Misschien minder uit vrees voor de prussiens dan voor de .
buren. Wij lieten ons door een smid volgen, die alle gesloten
deuren, naar schatting een zestigtal, met een breekijzer
opende. Daar de toevoer van gas en water opgehouden had,
waren spoedig alle kaarsen verkocht. In een straat nabij
het stadhuis werd ik terzijde gestaan door drie jonge meis-
jes, twee dames de N. en een Mlle M., die om hun eigen
huis te sparen, hielpen om de naburige woningen, die ver-
laten waren, open te breken. Ik zie nu nog een der eerste V
dames, een even lieftallige, als krijgshaftige verschijning,
langs een ladder in een geopend venster van een bovenhuis
ïjg klimmen, om daarna binnen door de voordeur te openen.
Ze leek met haar bijl in de hand een Jeanne d'Arc, die een
vesting bestormde. Terwijl ik langs een omweg naar huis
keerde, zag ik nog dat in de Stationsstraat het eene huis na
het andere afbrandde. We legden ons ter ruste met de rust-
gevende gedachte, dat in ons geheele kwartier niets was
{Qi voorgevallen.
Over de reden voor de eerste fusillade nog het volgende:
Van Duitsche zijde is beweerd, dat de burgers op de sol-
daten geschoten hadden en dat de Leuvensche brand daar-
Qj van het gevolg is geweest. Met deze verhalen moet men
zeer voorzichtig zijn. Een hooggeplaatst officier te Brussel
V vertelde mij, dat te Leuven een hoofdofficier door den zoon
van den burgemeester was doodgeschoten voor het front der
j§ troepen. lk vroeg, of dit een ambtelijk bericht was. Hij
ij antwoordde bevestigend. Een ander officier, wiens naam
l‘ ik eveneens verzwijg, deelde mij mede, dat de schuldige de
li broeder van den burgemeester was. Ik stelde hem dezelfde
*’ vraag en hij gaf hetzelfde antwoord. Deze beide officieren,
j vertrouwbare, hoogbeschaafde en hooggeplaatste menschen
L konden van de rapporten hebben kennis genomen. Bij na-
vraag bleek mij echter, dat de burgemeester van Leuven
j geen broeder had, en dat zijn eenige zoon al 10 jaar dood
« was. Klaarblijkelijk had ik hier te maken met een voorbeeld