HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 29

JPEG (Deze pagina), 648.89 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

Fl
i
21
lagen. Het heele gezin had den nacht in het donker, wakende
doorgebracht. Ik had van niets gemerkt. Prof. S. vroeg mij,
daar zijn tegenwoordigheid thuis vereischt bleef, om het
Q gezin gerust te stellen, de stad in te gaan, teneinde aan
j kennissen de gelegenheid aan te bieden, in zijn huis veilig-
heid te vinden, verder eenige inkoopen te doen van levens-
T middelen, en ondertusschen eens op te nemen, wat er zoo al
verbrand was. Ik kleedde mij snel aan en ging op weg. Onze
geheele stadswijk, om de Schapenstraat heen, was gespaard
gebleven. Tegen de ramen gedoken, zag men overal angstige
gezichten van menschen, die den ganschen nacht hadden
gewaakt, om gereed te zijn om te vluchten, zoodra hun
leven zou worden bedreigd. Het brandende deel van Leuven
bestond uit de geheele omgeving van het Hotel de Ville. Het
brandde in de Krakenstraat, Drieengelenbuurt, de Groen-
` markt. Toen ik naar het huis van de P.°s ging, werd ik door
5 soldaten aangehouden, die er geheel anders uitzagen, dan
den vorigen dag. Ze waren verwilderd en liepen als beschon-
kenen. Zij bevalen mij dreigend, terstond van de straat af
te gaan, waarop ik antwoordde, dat ik dadelijk bij den
officier van de wacht wenschte te worden gebracht. Aan
dezen vroeg ik, of er voor de burgers een order bestond, om
's morgens bij lichten dag in huis te blijven. Het antwoord
was ontkennend. Nauwelijks had de luitenant mijn pas
` gezien, of ik werd glimlachend vrijgelaten en de mannen,
die me hadden aangehouden, kregen een schrobbeering.
Daar ik geen lust had, elke 5 minuten weer naar de wacht _
te worden teruggestuurd door opgewonden militairen, vroeg
ik om een Passierschein, maar hoffelijk bood de luitenant
zijne verontschuldigingen aan, dat hij dien niet kon ver-
strekken. Daartoe moest ik mij tot den commandant, majoor
von Manteuffel, persoonlijk wenden.
Ik bezocht toen de familie P., om haar te verzoeken de
. gastvrijheid van prof. S. te willen aanvaarden, maar het
echtpaar was druk bezig het huisraad in veiligheid te bren-
gen en weigerde. Door 't huis lag een slang van de brand-
l spuit, waardoor 't water naar 't dak gevoerd werd, om van