HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 26

JPEG (Deze pagina), 696.76 KB

TIFF (Deze pagina), 4.43 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

Q e
18 i
vragen terstond eten en slaapgelegenheid; ze zijn dood­op.
Wij laten de manschappen door een achterdeur in een open
plaats, die door een deur van de gang gescheiden is. Bij
onzen buurman, die slechts van hondenbrood leven kan,
worden 7 man ingekwartierd. Het is alleronmogelijkst, maar
onze straat is de eerste, waar zij binnengekomen zijn en de
arme duivels durven de stad niet in en blijven in een zoo
klein mogelijke huizengroep het liefst bijeen, ten einde bij
een overval zoo weinig mogelijk geïsoleerd te zijn. De buur-
man van het hondenbrood komt bij prof. S. klagen. Wij
gaan samen met den Hauptmann spreken, want parlemen-
U teeren met minderen helpt nooit iets. Men kan dat niet met
Y'? geesten, die uitsluitend kunnen gehoorzamen.
Ondertusschen komt Mevrouw mij roepen. De 26 soldaten
in den tuin, waar ze zich bedreigd gevoelen, doen de gang-
" deur open, die door mevrouw weder kordaat gesloten
l wordt, waarop ze beginnen te dreigen. Ik spreek hun toe: `
"Herrschaften, houdt je alsjeblieft stil en wacht tot alles in j
orde gebracht is. Er zijn toch immers geen 26 matrassen in l
jj huis". ,,Dat hoeft ook niet", roepen ze, ,,als we maar bij
elkaar kunnen liggen". ,,Goed, zeide ik, maar gedraag je i
netjes, ik zal er met den Hauptmann over spreken". Daarop
· commandeert de korporaal rust, ransels af, maar geweer
in de hand. De Hauptmami beslist, in ons huis komt hij
zelf met zijn ordonnans. De man van het hondenbrood raakt
{ zijn gasten kwijt. De Hauptmann is, evenals trouwens verre-
l weg de meeste Duitsche officieren, die ik gesproken heb,
X een zeer correcte man, met hoffelijke manieren. Hij heeft
g een vermoeienden marsch achter zich, maar ziet er, evenals
zijn manschappen trouwens, toch flink uit. Hij bevestigt ons
de inneming van Luiks forten, van die van Namen, den slag
bij Wörth en geeft ons de eerste bijzonderheden over het
nieuwe belegeringsgeschut van 42 c.M., dat uitsluitend door
n Krupp's ingenieuren bediend wordt en de granaten 5 Meter
in gewapend beton schiet. Hij schroomt zich uit te laten over
de vernieling der dorpen en beroept zich op bevelen van
` hoogerhand. Terwijl wij praten komen 2 inwoners van onze
ll