HomeEen Nederlander in geteisterd BelgiëPagina 1

JPEG (Deze pagina), 519.88 KB

TIFF (Deze pagina), 4.22 MB

PDF (Volledig document), 39.07 MB

121/2 Cent ‘ 25 Centimes
e ;
: EEN NEDERLANDER IN I
E GETEISTERD BELGIE al L
L A MET VOORWOORD VAN L. SIMONS ä
N i INHOUD:
l In Aerschot ­­- Onder Arrest -­ Het fusilleeren van 29 burgers ­-
V: Walen en Vlamingen ­-De Angst der Duitsche Militairen ­- Vrouwen- 2
n i beleediging en ,,schieten" -­ Tegen de Hollanders -· Tegenstrijdige
al i Duitsclxe taktiek ­·- De Duitscbers en de Geestelijkheid -­ Gijselaars g
vl _ te Leuven - Een jongen, die zich van den dood redt ­- Een
Overval ­- Inkwartiering ­­- Een hoffelijk Hauptmann ­- Leuven V
g- ; brandt! ·­- Moeilijkheden en Zenuwachtiglieid ­­- Réprésaillemv.at·­
’ regelen ·- Weggevoerde Vrouwen ­-­ Beklag bij Duitsch Majoor ` `;
g Voorzorgsmaatregelen ­­­ Gevangengenomen burgers -­ Gevangen
E geestelijken en professoren -­ Een priester gefusillecrd-­­ Katholieken-
iw haat der Protestantsche Duitsche soldaten ­­­ Pogingen te Brussel
El i ten bate der Geestelijken ­-­ Een wellevend en hulpvaardig Duitsch .
Ii Commandant -­ De professoren en priesters bevrijd ­- Verklaring V
der Leuvensclie feiten - Gevat als spion ­-­ Terug in ons land. E
; i Q MIJ. VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR 3 ‘
L? i · AMSTERDAM 1914 _
ë , I E
g 1